Rất tiếc, bản PDF này chỉ có ở dạng tải xuống

DDR2 16-Bit Mode on IXP43X Product Line Application Note

DDR2 16-Bit Mode on IXP43X Product Line Application Note

Provides reference for configuring the DDR2 to 16-bit mode on the IXP43X product line of network processors.

Read the full DDR2 16-Bit Mode on IXP43X Product Line Application Note.

Video Liên Quan