• <Xem thêm trên Intel.com

Embedded Intel® Pentium® 4 Processors

Previous generations of embedded Intel® processors may not be supported by Intel. Refer to the comprehensive embedded processor and chipset roadmap for products backed by Intel’s seven-year extended lifecycle support.

Features

Processor Number1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Cache Clock Speed Bus Speed Number of Cores Max TDP Embedded Intel® Hyper-Threading Technology Launched
90 nm (products formerly Prescott)
551 1 MB L2 3.4 GHz 800 MHz FSB 1 84 W x x Q2 '05
531 1 MB L2 3 GHz 800 MHz FSB 1 84 W x x Q2 '04
Pentium® 4 processors
RK80532PE072512 512 KB L2 2.8 GHz 533 MHz FSB 1 68 W x   Q1 '02
RK80532PC064512 512 KB L2 2.8 GHz 400 MHz FSB 1 62 W x   Q1 '02
RK80532PE056512 512 KB L2 2.8 GHz 533 MHz FSB 1 59 W x   Q1 '02
RK80532PC041512 512 KB L2 2.8 GHz 400 MHz FSB 1 54 W x   Q1 '02
Pentium 4 M processors
RH80532GC029512* 512 KB L2 1.7 GHz 533 MHz FSB 1 30 W x   Q1 '02
RH80532GC049512* 512 KB L2 2.2 GHz 400 MHz FSB 1 35 W x   Q1 '02
Pentium 4 HT processors
HH80552PG0962M 2 MB L2 3.4 GHz 800 MHz FSB 1 65 W x x Q2 '06
HH80547PG0961MM 1 MB L2 3.4 GHz 800 MHz FSB 1 84 W x x Q2 '04
HH80547PG0801MM 1 MB L2 3.4 GHz 800 MHz FSB 1 84 W x x Q2 '04
NE80546PG0801M 1 MB L2 3.4 GHz 800 MHz FSB 1 89 W x x Q2 '04

Additional Resources

Technical documents

Application Note: How to Enable the VTune™ Performance Analyzer on MontaVista Linux* Carrier Grade Edition 3.1

Application Note: AP-589 Design for EMI

Application Note: Write Combining Memory Implementation Guidelines

Application Note: Introduction to Thermal Solutions

Application Note: Intel Socket Test Technology for the LGA775 Socket

Datasheet: Intel® Pentium® 4 Processor with 512-KB L2 Cache on 0.13 Micron Process Datasheet

Datasheet: Mobile Intel® Pentium® 4 Processor-M Datasheet

Datasheet: Intel® Pentium® 4 Processor 560, 551, 550, 540, 530 and 5202

Datasheet: Intel® Pentium® 4 Processor on 90 nm Process Datasheet

Datasheet: Intel® Pentium® 4 Processor 6x1 Sequence Datasheet: On 65 nm Process in the 775-land LGA Package and supporting Intel® Extended Memory 64 Technology

Guide: Intel® Pentium® 4 Processor and Intel® 852GME Chipset for Use with Intel® Celeron® D Processor in the 478-pin Package Design Guide Addendum

Guide: Intel® Pentium® 4 Processor in 478-pin Package and Intel® 845G/845GL/845GV Chipset Platform Design Guide

Guide: Intel® Pentium® 4 Processor in 478-pin Package and Intel® 845/845E/845G/845GL/845GV/845GE/845PE Chipset Platform Design Guide Addendum For Support with Intel® Celeron® D Processor in 478-pin Package

Guide: Intel® Pentium® 4 Processor and Intel® 852GME Chipset Platform Design Guide

Guide: Intel® Pentium® 4 Processor in 478-pin Package and Intel® 845 Chipset Platform for SDR Design Guide Update

Guide: Intel® Pentium® 4 Processor in 478-pin Package and Intel® 845 Chipset Platform for DDR Design Guide

Guide: Intel® Pentium® 4 Processor in 478-pin Package and Intel® 845 Chipset Platform for DDR Platform Design Guide Update

Guide: Intel® Pentium® 4 Processor in 478-Pin Package and Intel® 845E Chipset Platform for DDR Design Guide

Guide: Intel® Pentium® 4 Processor and Intel® 845E Chipset Platform Design Guide Addendum for Embedded Applications

Guide: Intel® Pentium® 4 Processor in 478-pin Package and Intel® 845G/845GL/845GV Chipset Design Guide Update

Guide: Intel® Pentium® 4 Processor and Intel® Celeron® Processor in the 478-Pin Package Thermal Design Guide for Embedded Applications

Guide: Intel® Pentium® 4 Processor in the 478-pin Package Thermal Design Guidelines

Guide: Intel® Pentium® 4 Processor with 512-KB L2 Cache on 0.13 Micron Process Thermal Design Guidelines

Guide: Intel® Pentium® 4 Processor-M for Applied Computing Thermal Design Guide

Guide: ITP700 Debug Port Design Guide

Guide: Intel® Pentium® 4 Processor CK00 Clock Synthesizer/Driver Design Guidelines

Guide: Intel® Pentium® 4 Processor VR-Down Design Guidelines

Guide: VRM 9.0 DC-DC Converter Design Guidelines

Guide: Voltage Regulator-Down (VRD) 10.0: for Desktop Socket 478 Design

Guide: Intel® Mobile Processor Micro-FCPGA Socket (mPGA479M) Design Guidelines

Guide: Mechnical Enabling for the Intel® Pentium® 4 Processor in the 478-Pin Package

Guide: Mobile Intel® Pentium® 4 Processor-M and Intel® 852GM Chipset Platform Design

Guide: Assembling Intel Reference Components for the Intel® Pentium® 4 Processor in 478-Pin Package

Guide: LGA775 Socket Mechanical Design

Guide: Intel® Pentium®; 4 Processor on 90nm Process in the 775-land LGA Package Thermal Design for Embedded Applications

Guide: Intel® Pentium® 4 Processor on 90 nm Process in the 775-Land LGA Package Thermal and Mechanical Design Guidelines

Guide: Intel® Pentium® 4 Processor on 90 nm Process for Embedded Applications Thermal Design

Guide: Intel® Pentium® 4 Processor 651 with Hyper-Threading Technology for Embedded Applications Thermal Design

Guide: Intel® Pentium® 4 Processor Quick Reference

Manuals: Intel® 64 and IA-32 Architectures Software Developer's Manuals

Manuals: P6 Family of Processors - Hardware Developer's Manual

Product Brief: Intel® Pentium® 4 Processors for Embedded Computing

Product Brief: Intel® 945G Express Chipset Development Kit

Product Brief: Intel® Q965 Express Chipset

Product Brief: Intel® 945G and Intel® 945GC Express Chipsets

Product Brief: Intel® 915GV Express Chipset

Product Brief: Intel® 865G Chipset

Specification Update: Intel® Pentium® 4 Processor

Specification Update: Mobile Intel® Pentium® 4 Processor - M

Specification Update: Intel® Pentium® 4 Processor on 90 nm Process

Specification Update: Intel® Pentium® 4 Processor 6x1 Sequence - On 65 nm Process in the 775-land LGA Package and supporting Intel® Extended Memory 64 Technology

Support Component: Pentium 4 processor

Support Component: Technical Books for Intel Pentium® 4 Processors

White Paper: Intel® Processors in Industrial Control and Automation Applications

White Paper: Desktop Performance and Optimization for Intel® Pentium® 4 Processor
Tools and software

Intel® Software Network

Intel® Software Development Products

Intel® VTune™ Performance Analyzer

Microsoft* Macro Assembler 8.0 (MASM) Package (x86)

Intel® C++ Compiler

Thảo Luận

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

open

1. Thông tin được gửi cho Intel thông qua các biểu mẫu trên trang web này được điều chỉnh theo Tuyên bố Quyền riêng tư của Trung tâm Thiết kế Nhúng Intel®: www.intel.com/content/www/us/en/intelligent-systems/edc-privacy.html

2. Số hiệu bộ xử lý của Intel không phải là thước đo hiệu năng. Số hiệu bộ xử lý phân biệt các tính năng có trong mỗi họ bộ xử lý, chứ không phải giữa các họ bộ xử lý khác nhau. Hãy truy cập www.intel.com/content/www/us/en/processors/processor-numbers.html để biết chi tiết.

3. Bit Vô hiệu hóa Thực thi yêu cầu hệ thống hỗ trợ Bit Vô hiệu hóa Thực thi. Hãy kiểm tra với nhà sản xuất máy tính của bạn để xác định liệu hệ thống của bạn có cung cấp chức năng này không. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.intel.com/technology/xdbit/index.htm.

4. Công nghệ Siêu Phân luồng Intel® (Công nghệ Intel® HT) yêu cầu hệ thống hỗ trợ Công nghệ Intel HT, hãy kiểm tra với nhà sản xuất máy tính của bạn. Hiệu năng sẽ thay đổi tùy thuộc vào phần cứng và phần mềm cụ thể được sử dụng. Không có sẵn trên Intel® Core™ i5-750 thế hệ trước. Để biết thêm thông tin, bao gồm cả chi tiết về những bộ xử lý nào hỗ trợ Công nghệ Intel HT, hãy truy cập http://www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/hyper-threading/hyper-threading-technology.html.

5. Công nghệ Intel® vPro™ rất tinh vi và đòi hỏi phải cài đặt và kích hoạt. Khả năng sẵn dùng của các tính năng và kết quả sẽ phụ thuộc vào cài đặt và cấu hình phần cứng, phần mềm và môi trường CNTT. Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập: www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/vpro/intel-vpro-technology-developer.html

6. Công nghệ Quản trị Tích cực Intel® (Intel® AMT) yêu cầu kích hoạt và một hệ thống với kết nối mạng công ty, chipset, phần cứng mạng và phần mềm hỗ trợ Intel® AMT. Đối với máy tính xách tay, Công nghệ Intel® AMT có thể không sẵn có hoặc hạn chế trên VPN dựa trên hệ điều hành chủ, khi kết nối không dây, sử dụng pin, ở chế độ ngủ, chế độ ngủ đông hoặc tắt. Kết quả phụ thuộc vào phần cứng, cài đặt và cấu hình. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/intel-active-management-technology.html

7. Công nghệ Chống trộm của Intel® yêu cầu chipset, BIOS, phần mềm cơ sở và phần mềm, cùng với đăng ký thuê bao với một Nhà cung Cấp dịch vụ hỗ trợ công nghệ này. Không có hệ thống nào có thể cung cấp bảo mật tuyệt đối trong mọi điều kiện. Tham khảo ý kiến nhà sản xuất hệ thống và Nhà cung cấp dịch vụ của bạn để biết khả năng sẵn có và chức năng. Intel không chịu trách nhiệm về dữ liệu bị mất hoặc bị đánh cắp và/hoặc hệ thống hay bất kỳ thiệt hại nào khác phát sinh từ đó. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/anti-theft/anti-theft-general-technology.html.

8. Yêu cầu hệ thống hỗ trợ Âm thanh Độ nét Cao Intel® (Âm thanh Intel® HD). Tham vấn với nhà sản xuất máy tính của bạn để biết thêm thông tin. Chất lượng âm thanh sẽ phụ thuộc vào thiết bị và việc triển khai thực tế. Để biết thêm thông tin về Âm thanh Intel® HD, hãy tham khảo www.intel.com/design/chipsets/hdaudio.htm.

9. Cấu trúc Intel® 64 yêu cầu hệ thống với bộ xử lý, chipset, BIOS và phần mềm hỗ trợ 64 bit. Hiệu năng sẽ thay đổi tùy thuộc vào phần cứng và phần mềm cụ thể được sử dụng. Tham vấn với nhà sản xuất máy tính của bạn để biết thêm thông tin. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/microarchitecture/intel-64-architecture-general.html.

10. Chương trình Nền tảng Ảnh Ổn định Intel® (Intel® SIPP). Hãy tham khảo ý kiến của nhà sản xuất máy tính để biết tính sẵn có của hệ thống đáp ứng các nguyên tắc của Chương trình Nền tảng Ảnh Ổn định Intel. Intel SIPP chỉ là một chương trình máy khách và không áp dụng cho các máy chủ hoặc thiết bị cầm tay và/hoặc điện thoại sử dụng Intel®. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.intel.com/content/www/us/en/computer-upgrades/pc-upgrades/sipp-intel-stable-image-platform-program.html.

11. Không hệ thống máy tính nào có thể cung cấp chế độ bảo mật tuyệt đối trong tất cả các điều kiện. Công nghệ Thực thi Tin cậy Intel® (Intel® TXT) yêu cầu máy tính với Công nghệ Ảo hóa Intel®, bộ xử lý, chipset, BIOS hỗ trợ Intel TXT, các Mô-đun mã xác thực và môi trường khởi chạy đo lường (MLE) tương thích với Intel TXT. Intel TXT cũng yêu cầu hệ thống có TPM v1.s. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.intel.com/content/www/us/en/data-security/security-overview-general-technology.html.

12. Công nghệ Ảo hóa Intel® đòi hỏi hệ thống máy tính với bộ xử lý Intel®, BIOS và trình giám sát máy ảo (VMM) hỗ trợ công nghệ này. Chức năng, hiệu năng hoặc các lợi ích khác sẽ thay đổi tùy thuộc vào cấu hình phần cứng và phần mềm. Các ứng dụng phần mềm có thể không tương thích với tất cả các hệ điều hành. Hãy tham khảo ý kiến nhà sản xuất máy tính của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.intel.com/content/www/us/en/virtualization/virtualization-technology/hardware-assist-virtualization-technology.html.

13. Công nghệ Intel® Turbo Boost yêu cầu hệ thống có khả năng Công nghệ Intel Turbo Boost. Hãy tham khảo ý kiến nhà sản xuất máy tính của bạn. Hiệu năng thay đổi tùy theo phần cứng, phần mềm và cấu hình hệ thống. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/turbo-boost/turbo-boost-technology.html.