• <Xem thêm trên Intel.com

Embedded Intel® Celeron® Desktop Processors for Low-Power Designs

Low power desktop

Previous generations of embedded Intel® processors may not be supported by Intel. Refer to the comprehensive embedded processor and chipset roadmap for products backed by Intel’s seven-year extended lifecycle support.

Features

Processor Number1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Cache Clock Speed Bus Speed Number of Cores Max TDP Embedded Intel® Hyper-Threading Technology Launched
65 nm (products formerly Cedar Mill)
E1500  512 KB L2 2.2 GHz 800 MHz FSB 2 65 W x   Q3 '06
440 512 KB L2 2 GHz 800 MHz FSB 1 35 W x   Q3 '06
Intel® Celeron® desktop processors 478
RK80532RC060128 128 KB L2 2.5 GHz 400 MHz FSB   61 W x   Q1 '02
RK80532RC041128 128 KB L2 2.0 GHz 400 MHz FSB 1 52.8 W x   Q1 '02
Intel® Celeron® desktop processors, low power
RJ80530VY650256 256 KB 650 MHz 100 MHz FSB   8.3 W x   Q4 '01
RJ80530VY400256 256 KB 400 MHz 100 MHz FSB   4.2 W x   Q4 '01
Intel® Celeron® desktop processors, mobile
RH80532NC009256 256 KB 1.2 GHz 400 MHz   20.8 W x   Q1 '02
Intel® Celeron® desktop processors PGA 370
FV80524RX300128 128 KB 300 66 MGz   17.8 W x   Q1 '00
FV80524RX366128 128 KB 366 66 MGz   21.7 W x   Q1 '00
FV80524RX433128 128 KB 433 66 MGz   24.1 W x   Q1 '00
RB80526RX566128 128 KB 566 66 MGz   19.2 W x   Q1 '00
RB80526RX733128 128 KB 733 66 MGz   23.6 W x   Q1 '00
RB80526RY850128 128 KB 850 100 MGz   26.7 W x   Q1 '00
RK80530RY009256 128 KB 1200 100 MGz   29.9 W x   Q4 '01

Additional Resources

Technical documents
  Application Note: AP-589 Design For EMI
  Application Note: Introduction to Thermal Solutions
  Application Note: PPGA370 Heat Sink Cooling In MicroATX Chassis
  Application Note: Write Combining Memory Implementation Guidelines
  Application Note: How to Enable the VTune™ Performance Analyzer on MontaVista Linux* Carrier Grade Edition 3.1
  Application Note: AP-585 Pentium® II Processor GTL + Guidelines
  Datasheet: Intel® Celeron® Processor E1000Δ Series
  Datasheet: Intel® Celeron® Processor 400Δ Series Thermal and Mechanical Design Guidelines
  Datasheet: Intel® Celeron® Processor on 0.13 Micron Process in the 478-Pin Package
  Datasheet: Intel® Celeron® Processor for the PGA370 Socket up to 1.40 GHz on 0.13 micron process
  Datasheet: Intel® Celeron® Processor up to 1.10 GHz
  Guide: LGA775 Socket Mechanical Design Guide
  Guide: Low Voltage Intel® Pentium® III Processor 512K and ULV Intel® Celeron® Processor/815E Chipset
  Guide: CK97 Clock Synthesizer
  Guide: Thermal Design Guideline for Intel® Processors in the BGA2 and Micro FC-BGA Packages for Embedded Applications
  Guide: Intel® Pentium® 4 Processor in 478-Pin Package and Intel® 845E Chipset Platform for DDR
  Guide: Intel® Pentium® 4 Processor in 478-pin Package and Intel® 845G/845GL/845GV Chipset Platform
  Guide: Intel® Pentium® 4 Processor in 478-pin Package and Intel® 845G/845GL/845GV Chipset Platform Design Guide Update
  Guide: Intel® Pentium® 4 Processor and Intel® Celeron® Processor in the 478-Pin Package Thermal Design Guide for Embedded Applications
  Guide: ITP700 Debug Port
  Guide: Intel® Pentium® 4 Processor CK00 Clock Synthesizer/Driver
  Guide: Intel® Pentium® 4 Processor VR-Down
  Guide: VRM 9.0 DC-DC Converter
  Guide: Intel® Pentium® 4 Processor 478-pin Socket (mPGA478)
  Guide: Mechanical Enabling for the Intel® Pentium® 4 Processor in the 478-Pin Package
  Guide: Assembling Intel Reference Components for the Intel® Pentium® 4 Processor in 478-Pin Package
  Guide: Pentium® 4 Processor and Intel® 852GME Chipset Platform
  Guide: Pentium 4 processor Support Components
  Guide: Intel® Pentium® Processor - Low Power Thermal Design Guide
  Guide: Mobile Intel® Pentium® III Processor/440MX Chipset Platform
  Guide: Intel® 440BX AGPset / PGA370 Scalable Performance Board
  Guide: Intel® 810A3 Chipset Platform
  Guide: Intel® 810E2 Chipset Platform for use with Universal Socket 370
  Guide: Intel® 810E2 Chipset Platform for use with Universal Socket 370 Design Guide Update
  Guide: Intel® 810E2 Chipset Platform
  Guide: Intel® 815 Chipset Platform for use with Universal Socket 370
  Guide: Intel® 815 Chipset Platform
  Guide: Intel® 815 Chipset Platform for use with Universal Socket 370 Design Guide Update
  Guide: Intel® 815E Chipset Platform for use with Universal Socket 370
  Guide: Intel® 815E Chipset Platform for use with Universal Socket 370 Design Guide Update
  Guide: Intel® 815E Chipset Platform
  Guide: Intel® 815E Chipset Platform Design Guide Update
  FAQs: Intel® Celeron® processor - Low Power and Intel® Pentium® III Processor - Low Power
  Manual: Intel® Architecture Software Optimization Reference Manual
  Manual: Intel® 64 and IA-32 Architectures Software Developer's Manuals
  Packaging Data: Intel Packaging Databook
  Product Brief: Intel® Celeron® Processors E1500 and E3400 for Embedded Computing
  Product Brief: Intel® Celeron® Processors 1.66 GHz and 1.83 GHz
  Product Brief: Intel® Celeron® Processor 440 for Embedded Computing
  Product Brief: Intel® Celeron® Processor Low Power and Ultra Low Power for Embedded Computing
  Product Brief: Intel® G41 Express Chipset
  Product Brief: Intel® Q35 Express Chipset
  Product Brief: Intel® 3210 Chipset
  Product Brief: Intel® Q965 Express Chipset
  Product Brief: Intel® 865G Chipset
  Specification Update: Intel® Celeron® Processor E1000Δ Series
  Specification Update: Intel Celeron Processor 400 Sequence
  Specification Update: Mobile Intel® Celeron® Processor
  Specification Update: Intel® Celeron® Processor in the 478-Pin Package
  White Paper: Intel® Processors in Industrial Control and Automation Applications
Supporting products and resources
  Intel Software Development Products
  Intel® Pentium® III Processor Small Matrix Library
  Intel® Software Network

Thảo Luận

Thảo Luận

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

open

1. Thông tin được gửi cho Intel thông qua các biểu mẫu trên trang web này được điều chỉnh theo Tuyên bố Quyền riêng tư của Trung tâm Thiết kế Nhúng Intel®: www.intel.com/content/www/us/en/intelligent-systems/edc-privacy.html

2. Số hiệu bộ xử lý của Intel không phải là thước đo hiệu năng. Số hiệu bộ xử lý phân biệt các tính năng có trong mỗi họ bộ xử lý, chứ không phải giữa các họ bộ xử lý khác nhau. Hãy truy cập www.intel.com/content/www/vn/vi/processors/processor-numbers.html để biết chi tiết.

3. Bit Vô hiệu hóa Thực thi yêu cầu hệ thống hỗ trợ Bit Vô hiệu hóa Thực thi. Hãy kiểm tra với nhà sản xuất máy tính của bạn để xác định liệu hệ thống của bạn có cung cấp chức năng này không. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.intel.com/technology/xdbit/index.htm.

4. Công nghệ Siêu Phân luồng Intel® (Công nghệ Intel® HT) yêu cầu hệ thống hỗ trợ Công nghệ Intel HT, hãy kiểm tra với nhà sản xuất máy tính của bạn. Hiệu năng sẽ thay đổi tùy thuộc vào phần cứng và phần mềm cụ thể được sử dụng. Không có sẵn trên Intel® Core™ i5-750 thế hệ trước. Để biết thêm thông tin, bao gồm cả chi tiết về những bộ xử lý nào hỗ trợ Công nghệ Intel HT, hãy truy cập http://www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/hyper-threading/hyper-threading-technology.html.

5. Công nghệ Intel® vPro™ rất tinh vi và đòi hỏi phải cài đặt và kích hoạt. Khả năng sẵn dùng của các tính năng và kết quả sẽ phụ thuộc vào cài đặt và cấu hình phần cứng, phần mềm và môi trường CNTT. Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập: www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/vpro/intel-vpro-technology-developer.html

6. Công nghệ Quản trị Tích cực Intel® (Intel® AMT) yêu cầu kích hoạt và một hệ thống với kết nối mạng công ty, chipset, phần cứng mạng và phần mềm hỗ trợ Intel® AMT. Đối với máy tính xách tay, Công nghệ Intel® AMT có thể không sẵn có hoặc hạn chế trên VPN dựa trên hệ điều hành chủ, khi kết nối không dây, sử dụng pin, ở chế độ ngủ, chế độ ngủ đông hoặc tắt. Kết quả phụ thuộc vào phần cứng, cài đặt và cấu hình. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/intel-active-management-technology.html

7. Công nghệ Chống trộm của Intel® yêu cầu chipset, BIOS, phần mềm cơ sở và phần mềm, cùng với đăng ký thuê bao với một Nhà cung Cấp dịch vụ hỗ trợ công nghệ này. Không có hệ thống nào có thể cung cấp bảo mật tuyệt đối trong mọi điều kiện. Tham khảo ý kiến nhà sản xuất hệ thống và Nhà cung cấp dịch vụ của bạn để biết khả năng sẵn có và chức năng. Intel không chịu trách nhiệm về dữ liệu bị mất hoặc bị đánh cắp và/hoặc hệ thống hay bất kỳ thiệt hại nào khác phát sinh từ đó. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/anti-theft/anti-theft-general-technology.html.

8. Yêu cầu hệ thống hỗ trợ Âm thanh Độ nét Cao Intel® (Âm thanh Intel® HD). Tham vấn với nhà sản xuất máy tính của bạn để biết thêm thông tin. Chất lượng âm thanh sẽ phụ thuộc vào thiết bị và việc triển khai thực tế. Để biết thêm thông tin về Âm thanh Intel® HD, hãy tham khảo www.intel.com/design/chipsets/hdaudio.htm.

9. Cấu trúc Intel® 64 yêu cầu hệ thống với bộ xử lý, chipset, BIOS và phần mềm hỗ trợ 64 bit. Hiệu năng sẽ thay đổi tùy thuộc vào phần cứng và phần mềm cụ thể được sử dụng. Tham vấn với nhà sản xuất máy tính của bạn để biết thêm thông tin. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/microarchitecture/intel-64-architecture-general.html.

10. Chương trình Nền tảng Ảnh Ổn định Intel® (Intel® SIPP). Hãy tham khảo ý kiến của nhà sản xuất máy tính để biết tính sẵn có của hệ thống đáp ứng các nguyên tắc của Chương trình Nền tảng Ảnh Ổn định Intel. Intel SIPP chỉ là một chương trình máy khách và không áp dụng cho các máy chủ hoặc thiết bị cầm tay và/hoặc điện thoại sử dụng Intel®. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.intel.com/content/www/us/en/computer-upgrades/pc-upgrades/sipp-intel-stable-image-platform-program.html.

11. Các tính năng và lợi ích của công nghệ Intel® tùy thuộc vào cấu hình hệ thống và có thể yêu cầu phần cứng, phần mềm có hỗ trợ, hoặc yêu cầu kích hoạt dịch vụ. Hiệu năng thay đổi tùy theo cấu hình hệ thống. Không hệ thống máy tính nào có thể bảo mật tuyệt đối. Kiểm tra với nhà sản xuất hệ thống hay nhà bán lẻ hoặc tìm hiểu thêm tại www.intel.com/txt.

12. Công nghệ Ảo hóa Intel® đòi hỏi hệ thống máy tính với bộ xử lý Intel®, BIOS và trình giám sát máy ảo (VMM) hỗ trợ công nghệ này. Chức năng, hiệu năng hoặc các lợi ích khác sẽ thay đổi tùy thuộc vào cấu hình phần cứng và phần mềm. Các ứng dụng phần mềm có thể không tương thích với tất cả các hệ điều hành. Hãy tham khảo ý kiến nhà sản xuất máy tính của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.intel.com/content/www/us/en/virtualization/virtualization-technology/hardware-assist-virtualization-technology.html.

13. Công nghệ Intel® Turbo Boost yêu cầu hệ thống có khả năng Công nghệ Intel Turbo Boost. Hãy tham khảo ý kiến nhà sản xuất máy tính của bạn. Hiệu năng thay đổi tùy theo phần cứng, phần mềm và cấu hình hệ thống. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/turbo-boost/turbo-boost-technology.html.