Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

Intel® Celeron® M Processor on 65nm Process Datasheet

Intel® Celeron® M Processor on 65nm Process Datasheet

The Intel® Celeron® M processor based the on 65nm process technology is a high-performance, low-power mobile processor with several enhancements over previous mobile Celeron processors. This document contains specifications, including low power features, electrical, mechanical, and thermal specifications, design considerations, and pin i...nformation.

Read the full Intel® Celeron® M Processor on 65nm Process Datasheet.

Video Liên Quan