Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

Intel® Celeron® Processor 550 Series Datasheet Addendum

Intel® Celeron® Processor 550 Series Datasheet Addendum

This document is an addendum to the datasheet for the Intel® Celeron® processor 500 series for platforms based on mobile Intel® 965 Express Chipset family. It is based on the new Intel® Core™ microarchitecture.

This document adds the 479-pin uFCBGA packaging diagrams that are supported for Intel embedded customers.

Read the full Intel® Celeron® Processor 550 Series Datasheet Addendum.

Video Liên Quan