Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

Intel® Core™ i7-800/i5-700 Desktop Processor Series: Guide

Intel® Core™ i7-800/i5-700 Desktop Processor Series: Guide

Thermal and mechanical operating limits and specifications for Intel® Core™ i7-800 and i5-700 desktop processor series. The document differs from previous thermal and mechanical design guidelines. In this document, mechanical and thermal specifications for the processor and the associated socket are now included. The usual design guidance has been retained.

The components described in this document include:
• The thermal and mechanical specifications for the Intel Core i7-800 and i5-700 desktop processor series
• The LGA1156 socket and the independent loading mechanism and back plate.
• The reference design thermal solution, heatsink, for the processors and associated retention hardware.

Read the full Intel® Core™ i7-800/i5-700 Desktop Processor Series Guide.

Video Liên Quan