Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

Intel® Xeon® Processor C5500/C3500 Series: Datasheet, Vol. 1

Intel® Xeon® Processor C5500/C3500 Series: Datasheet, Vol. 1

This Datasheet describes DC and AC electrical specifications, signal integrity, differential signaling specifications, pinout and signal definitions, interface functional descriptions, and additional feature information pertinent to the implementation and operation of the Intel® Xeon® processor C5500/C3500 series on its respective platform.
The Intel® Xeon® processor C5500/C3500 series is the next generation of multi-core embedded/server family of processors built on 45-nanometer process technology. Included in this family of processors is an integrated memory controller (IMC) and integrated I/O (IIO). The IIO provides PCI Express*, DMI, SMBus, Intel® QuickData Technology (DMA architecture), Intel® VTd-2 for server security, etc. All of this is integrated on a single silicon die.

Read the full Intel® Xeon® Processor C5500/C3500 Series: Datasheet Volume 1.

Video Liên Quan