• <Xem thêm trên Intel.com

Alpine Bay Customer Reference Board: BOM

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có sẵn ở dạng tải xuống

Alpine Bay Customer Reference Board: BOM

Provides a list of required component parts for the Alpine Bay customer reference board on the Oak Trail Platform.

Read the full Alpine Bay Customer Reference Board Bill of Materials.