Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có ở dạng tải xuống

Intel® Atom™ Processor Z530: Application Power Guideline Addendum

The document presents power numbers captured while running real-life applications on the Intel® Atom™ processor Z530. The document is complementary to the specifications published in the Intel® Atom™ Processor Z5xx Series Datasheet.

The application power guidelines numbers listed in this document are intended to reflect nominal use conditions. Several factors, such as temperature, platform configuration, and other variables can influence the numbers. Specific information about the platform, benchmarks, temperatures, etc., is provided in this document to enable a repeatable power measurement.

Read the full Intel® Atom™ Processor Z530 Application Power Guideline Addendum.

Video Liên Quan