Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

Intel® Atom™ Processor E6xx Series: Datasheet

Solution Brief: Advantech 3.5-inch single board computer featuring Intel® Atom™ processor and Intel® Express Chipset provides high performance in a small, embedded, and fanless design that consumes less power and reduces cost. (v.005, Apr. 2013)

Explore the Resource & Design Center

Video Liên Quan