Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có ở dạng tải xuống

Large Integer Squaring on Intel® Architecture Processors

Large Integer Squaring on Intel® Architecture Processors

New instructions being introduced on Intel® Architecture Processors to enable fast implementations of large integer arithmetic. Large integer arithmetic is widely used in multi-precision libraries for high-performance technical computing usages, as well as for public key cryptography (for example, RSA). In this paper, we describe some critical operations required in large integer arithmetic which can be efficiently implemented using the new instructions.

Read the full Large Integer Squaring on Intel® Architecture Processors White Paper.

Video Liên Quan