Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có ở dạng tải xuống

Intel® Built-in Visuals: Product Guide

Intel® built-in visuals combine cutting-edge 3-D graphics, stunning HD visuals, advanced video capabilities, and enhanced display connectivity all built-in to the processor, delivering seamless visual experiences without the need of a discrete graphics card. High-performance graphics and media processing are integrated on the processor, putting two key embedded application components, CPU processing and graphics, on a single chip.

Read the full Intel® Built-in Visuals Product Guide.