Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

Intel FSP for Intel Atom Processor E6xx Series, PCH EG20T Readme

Intel® FSP for Intel® Atom™ Processor E6xx Series, PCH EG20T Readme

Lists kit contents and directory structure for the Intel® Firmware Support Package for Intel® Atom™ processor E6xx series with Intel® Platform Controller Hub EG20T.

Read the full Intel® FSP for Intel® Atom™ Processor E6xx Series, PCH EG20T Readme.

Video Liên Quan