Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có ở dạng tải xuống

Intel® Binary Configuration Tool, Version 3.1.3 Release Notes

Overview, release information, installation, limitations, and known issues for the Intel® binary configuration tool.

Intel® Embedded Design Center


Find in-depth documentation, tools, and resources for embedded and IoT developers.

Start designing

Video Liên Quan