Rất tiếc, bản PDF này chỉ có ở dạng tải xuống

Intel® FSP for the Intel® Atom™ Processor C2000 G1: Release Notes

Release Notes: Release info, integration notes, configuration, limitations, known issues, and change log.

Video Liên Quan