Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

Feature Matrix: Intel® Embedded Graphics Drivers (IEGD) v10.3.1

Intel® Embedded Graphics Drivers v10.3.1: Feature Matrix

Intel® Embedded Graphics Drivers Version 10.3.1
Features by Embedded Intel® Architecture Chipsets/Controllers/Processors

Intel® Atom™ processor 400/500 series, Intel® System Controller Hub US15W, US15WP and US15WPT; Intel® Q45, G41 and G45 Express chipsets; Mobile Intel® GM45, GL40 and GS45 Express chipsets; Intel® Q35 Expre...ss chipset; Mobile Intel® GME965 and GLE960 Express chipsets; Intel® Q965 Express chipset; Mobile Intel® 945GSE and 945GME Express chipsets; Intel® 945G Express chipset; Mobile Intel® 910GMLE and 915GME Express chipsets; Intel® 915GV Express chipset.

Read the full Intel® Embedded Graphics Drivers v10.3.1 Feature Matrix.