Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có ở dạng tải xuống

Intel® BLDK for Fox Brook Platform: Release Notes

Overview
This Intel® Boot Loader Development Kit (Intel® BLDK) is specifically produced for the Fox Brook platform.
The components that make up the kit are:
•The Intel® BLDK Development Application.
•The Fox Brook platform code base.
•The Intel® UEFI Development Kit Debugger Tool.
•Documentation including the Getting Started Guide and the User’s Guide.

Read the full Intel® BLDK for Fox Brook Platform Release Notes.

Video Liên Quan