Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có ở dạng tải xuống

Intel® Boot Loader Development Kit for Linux*: Release Notes

The document provides a history of releases, software and hardware configuration, limitations, and known issues of the Intel® Boot Loader Development Kit. The document includes instructions for installing and using the boot loader on Linux*.

Read the full Intel® Boot Loader Development Kit for Linux* Release Notes.

Video Liên Quan