• <Xem thêm trên Intel.com
Masthead Light

2nd Generation Intel® Core™ and Intel® Celeron® Processors with Mobile Intel® QM67/HM65 Express Chipsets

Formerly Huron River (Sandy Bridge + Cougar Point)

These low power processors are based on Intel® microarchitecture (formerly code-named Sandy Bridge) on 32nm process technology. This platform provides performance, remote manageability and security, error correcting code (ECC), and power savings capabilities ideal for a broad range of embedded applications.

  • Intel® Advanced Vector Extensions (Intel® AVX): Accelerates floating-point compute performance.
  • Intel® HD Graphics 3000 and Intel® Quick Sync Video: Supports high-end enhanced media and graphics capabilities and improves performance.
  • Intel® Turbo Boost Technology 2.0: Runs applications faster at a higher frequency by using available thermal headroom.
  • Intel® vPro™ technology: Delivers unprecedented hardware support for vital security and remote management functions.

_______________________________________________________________________________________

Products using 2nd generation Intel® Core™ and Intel® Celeron® processors with mobile Intel® QM67/HM65 Express Chipsets
Check out some of the embedded products offered from our Intel® Internet of Things Solutions Alliance partners based on 2nd generation Intel® Core™ and Intel® Celeron® processors with mobile Intel® QM67/HM65 Express Chipsets.
Browse the catalog >

Datasheet: 2nd Generation Intel® Core™ Processor (Mobile) Family—Volume 1 of 2:  Xem trước |  Tải xuống

Datasheet: 2nd Generation Intel® Core™ Processor (Mobile) Family—Volume 2 of 2:  Xem trước |  Tải xuống

Datasheet: Intel® 6 Series and Intel® C200 Series Chipset:  Xem trước |  Tải xuống

Thông tin thêm

Product downloads

Documents >

Software >

Hỗ trợ Intel® EDC

Nhận trợ giúp kỹ thuật và kinh doanh, đăng ký một tài khoản EDC hoặc quản lý tài khoản của bạn.

Liên hệ với chúng tôi >

Specifications

Processors1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Processor Number Ordering Code Cache, Clock Speed Power Memory Product Technologies
Intel® Core™ i7-2715QE processor AV8062700843908 6 MB, 2.10 GHz 45 W DDR3 1066, 1333, 1600 Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI), Intel® AMT, Intel® Advanced Vector Extensions (Intel® AVX), error correcting code (ECC), Intel® Hyper-Threading Technology (Intel® HT Technology), Intel® Turbo Boost Technology,  Intel® Trusted Execution Technology (Intel® TXT), Intel® Virtualization Technology (Intel® VT)
Intel® Core™ i7-2710QE processor FF8062700841002 6 MB, 2.10 GHz 45 W DDR3 1066, 1333, 1600 Intel AES-NI, Intel AVX, Intel HT Technology, Intel Turbo Boost Technology, Intel TXT, Intel VT
Intel® Core™ i7-2655LE processor AV8062700849508 4 MB, 2.20 GHz 25 W DDR3 1066, 1333 Intel AES-NI, Intel AMT, ECC, Intel HT Technology, Intel Turbo Boost Technology, Intel TXT, Intel VT
Intel® Core™ i7-2610UE processor AV8062700849607 4 MB, 1.50 GHz 17 W DDR3 1066, 1333 Intel AES-NI, Intel AMT, ECC, Intel HT Technology, Intel Turbo Boost Technology, Intel TXT, Intel VT
Intel® Core™ i5-2515E processor AV8062700853208 3 MB, 2.50 GHz 35 W DDR3 1066, 1333 Intel AES-NI, Intel AMT, Intel AVX, ECC, Intel HT Technology, Intel Turbo Boost Technology, Intel TXT, Intel VT
Intel® Core™ i5-2510E processor FF8062700853304 3 MB, 2.50 GHz 35 W DDR3 1066, 1333 Intel AES-NI, Intel AMT, Intel AVX, Intel HT Technology, Intel Turbo Boost Technology, Intel TXT, Intel VT
Intel® Core™ i3-2340UE processor AV8062700849710 3 MB, 1.30 GHz 17 W DDR3 1066, 1333 ECC, Intel HT Technology, Intel VT
Intel® Core™ i3-2330E processor FF8062700849000 3 MB, 2.20 GHz 35 W DDR3 1066, 1333 Intel HT Technology, Intel VT
Intel® Core™ i3-2310E processor AV8062700849116 3 MB, 2.10 GHz 35 W DDR3 1066, 1333

ECC, Enhanced Intel SpeedStep® Technology, Intel HT Technology, Intel® Virtualization Technology (Intel® VT) for IA-32, Intel® 64 and Intel® Architecture (Intel® VT-x)

Intel® Celeron® processor B810 FF8062700848800 2 MB, 1.60 GHz 35 W DDR3 1066, 1333 Intel VT
Intel® Celeron® processor B810E AV8062700849802 2 MB, 1.60 GHz 35 W DDR3 1066, 1333 ECC, Intel VT
Intel® Celeron® processor 847E AV8062700849902 2 MB, 1.10 GHz 17 W DDR3 1066, 1333 ECC, Intel VT
Intel® Celeron® processor 827E AV8062701082300 1.5 MB, 1.40 GHz 17 W DDR3 1066, 1333 ECC, Intel VT
Intel® Celeron® processor 807UE AV8062701188200 1 MB, 1.00 GHz 10 W DDR3 1066, 1333 ECC, Intel VT
Chipsets
Product Ordering Code Package Power Features
Intel® QM67 Platform Controller Hub BD82QM67 FCBGA989 3.9 W Supports Intel® vPro™ technology, six SATA ports, 14 USB 2.0 ports, eight PCI Express* (PCIe*) I/O ports  
Intel® HM65 Platform Controller Hub BD82HM65 FCBGA989 3.9 W Four SATA ports, 12 USB ports, six PCIe I/O ports  

Biểu đồ khối

2nd generation Intel® Core™ and Intel® Celeron® processors with Mobile Intel® QM67/HM65 Express Chipsets, formerly Huron River (Sandy Bridge + Cougar Point)

This block diagram provides a description of the functions, capabilities, and connectivity within the Intel® processor platform shown. These low-power processors are based on Intel® microarchitecture, formerly code-named Sandy Bridge, on 32nm process technology. This platform provides performance, remote manageability and security, error correcting code (ECC), and power-saving capabilities that make it ideal for a broad range of embedded applications.

Xem đầy đủ kích thước >

Tools and Downloads

Xem thêm

Design Resources

Additional Resources

Xem thêm

Thảo Luận

Thảo Luận

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

open

1. Thông tin được gửi cho Intel thông qua các biểu mẫu trên trang web này được điều chỉnh theo Tuyên bố Quyền riêng tư của Trung tâm Thiết kế Nhúng Intel®: www.intel.com/content/www/us/en/intelligent-systems/edc-privacy.html

2. Số hiệu bộ xử lý của Intel không phải là thước đo hiệu năng. Số hiệu bộ xử lý phân biệt các tính năng có trong mỗi họ bộ xử lý, chứ không phải giữa các họ bộ xử lý khác nhau. Hãy truy cập www.intel.com/content/www/vn/vi/processors/processor-numbers.html để biết chi tiết.

3. Bit Vô hiệu hóa Thực thi yêu cầu hệ thống hỗ trợ Bit Vô hiệu hóa Thực thi. Hãy kiểm tra với nhà sản xuất máy tính của bạn để xác định liệu hệ thống của bạn có cung cấp chức năng này không. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.intel.com/technology/xdbit/index.htm.

4. Công nghệ Siêu Phân luồng Intel® (Công nghệ Intel® HT) yêu cầu hệ thống hỗ trợ Công nghệ Intel HT, hãy kiểm tra với nhà sản xuất máy tính của bạn. Hiệu năng sẽ thay đổi tùy thuộc vào phần cứng và phần mềm cụ thể được sử dụng. Không có sẵn trên Intel® Core™ i5-750 thế hệ trước. Để biết thêm thông tin, bao gồm cả chi tiết về những bộ xử lý nào hỗ trợ Công nghệ Intel HT, hãy truy cập http://www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/hyper-threading/hyper-threading-technology.html.

5. Công nghệ Intel® vPro™ rất tinh vi và đòi hỏi phải cài đặt và kích hoạt. Khả năng sẵn dùng của các tính năng và kết quả sẽ phụ thuộc vào cài đặt và cấu hình phần cứng, phần mềm và môi trường CNTT. Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập: www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/vpro/intel-vpro-technology-developer.html

6. Công nghệ Quản trị Tích cực Intel® (Intel® AMT) yêu cầu kích hoạt và một hệ thống với kết nối mạng công ty, chipset, phần cứng mạng và phần mềm hỗ trợ Intel® AMT. Đối với máy tính xách tay, Công nghệ Intel® AMT có thể không sẵn có hoặc hạn chế trên VPN dựa trên hệ điều hành chủ, khi kết nối không dây, sử dụng pin, ở chế độ ngủ, chế độ ngủ đông hoặc tắt. Kết quả phụ thuộc vào phần cứng, cài đặt và cấu hình. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/intel-active-management-technology.html

7. Công nghệ Chống trộm của Intel® yêu cầu chipset, BIOS, phần mềm cơ sở và phần mềm, cùng với đăng ký thuê bao với một Nhà cung Cấp dịch vụ hỗ trợ công nghệ này. Không có hệ thống nào có thể cung cấp bảo mật tuyệt đối trong mọi điều kiện. Tham khảo ý kiến nhà sản xuất hệ thống và Nhà cung cấp dịch vụ của bạn để biết khả năng sẵn có và chức năng. Intel không chịu trách nhiệm về dữ liệu bị mất hoặc bị đánh cắp và/hoặc hệ thống hay bất kỳ thiệt hại nào khác phát sinh từ đó. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/anti-theft/anti-theft-general-technology.html.

8. Yêu cầu hệ thống hỗ trợ Âm thanh Độ nét Cao Intel® (Âm thanh Intel® HD). Tham vấn với nhà sản xuất máy tính của bạn để biết thêm thông tin. Chất lượng âm thanh sẽ phụ thuộc vào thiết bị và việc triển khai thực tế. Để biết thêm thông tin về Âm thanh Intel® HD, hãy tham khảo www.intel.com/design/chipsets/hdaudio.htm.

9. Cấu trúc Intel® 64 yêu cầu hệ thống với bộ xử lý, chipset, BIOS và phần mềm hỗ trợ 64 bit. Hiệu năng sẽ thay đổi tùy thuộc vào phần cứng và phần mềm cụ thể được sử dụng. Tham vấn với nhà sản xuất máy tính của bạn để biết thêm thông tin. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/microarchitecture/intel-64-architecture-general.html.

10. Chương trình Nền tảng Ảnh Ổn định Intel® (Intel® SIPP). Hãy tham khảo ý kiến của nhà sản xuất máy tính để biết tính sẵn có của hệ thống đáp ứng các nguyên tắc của Chương trình Nền tảng Ảnh Ổn định Intel. Intel SIPP chỉ là một chương trình máy khách và không áp dụng cho các máy chủ hoặc thiết bị cầm tay và/hoặc điện thoại sử dụng Intel®. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.intel.com/content/www/us/en/computer-upgrades/pc-upgrades/sipp-intel-stable-image-platform-program.html.

11. Các tính năng và lợi ích của công nghệ Intel® tùy thuộc vào cấu hình hệ thống và có thể yêu cầu phần cứng, phần mềm có hỗ trợ, hoặc yêu cầu kích hoạt dịch vụ. Hiệu năng thay đổi tùy theo cấu hình hệ thống. Không hệ thống máy tính nào có thể bảo mật tuyệt đối. Kiểm tra với nhà sản xuất hệ thống hay nhà bán lẻ hoặc tìm hiểu thêm tại www.intel.com/txt.

12. Công nghệ Ảo hóa Intel® đòi hỏi hệ thống máy tính với bộ xử lý Intel®, BIOS và trình giám sát máy ảo (VMM) hỗ trợ công nghệ này. Chức năng, hiệu năng hoặc các lợi ích khác sẽ thay đổi tùy thuộc vào cấu hình phần cứng và phần mềm. Các ứng dụng phần mềm có thể không tương thích với tất cả các hệ điều hành. Hãy tham khảo ý kiến nhà sản xuất máy tính của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.intel.com/content/www/us/en/virtualization/virtualization-technology/hardware-assist-virtualization-technology.html.

13. Công nghệ Intel® Turbo Boost yêu cầu hệ thống có khả năng Công nghệ Intel Turbo Boost. Hãy tham khảo ý kiến nhà sản xuất máy tính của bạn. Hiệu năng thay đổi tùy theo phần cứng, phần mềm và cấu hình hệ thống. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/turbo-boost/turbo-boost-technology.html.