Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có ở dạng tải xuống

Norco BIS-6630* Embedded Box PC System: Manual, V1.1,User Guide: Norco* BIS-6630 Development Kit

Norco BIS-6630* Embedded Box PC System: Manual, V1.1

The document is a user’s guide to the Norco BIS-6630* embedded box PC system. It includes a product overview and specification, and information about hardware features, BIOS setup, and watchdog programming.

Read the full evelopment-kit-guide-v1-1.pdf>Norco BIS-6630* Embedded Box PC System Manual, V1.1.

Video Liên Quan