Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có ở dạng tải xuống

BIS-6630* Dual-Core Intel® Atom™ D2000/N2000 Processor Kit: Brief,BIS-6630

BIS-6630* Dual-Core Intel® Atom™ Processor D2000/N2000 Kit: Brief

Provides the hardware and specs for the Norco BIS-6630*, based on the Intel® Atom™ D2000/N2000 dual-core processor development kit for fanless embedded systems.

Read the full BIS-6630* Dual-Core Intel® Atom™ Processor D2000/N2000 Kit Product Brief.

Video Liên Quan