Evaluation Platforms

Simplify the design process and reduce time to market

The Evaluation Platforms Program from Intel offers customer reference boards, development kits, and evaluation boards that assist developers in prototyping solutions, performance evaluations, and porting application software.

Depending on particular offerings, take advantage of industry standards-based hardware, firmware, software (including operating systems), reference designs, cables, and peripherals.

Evaluation Platforms Based on Intel® Atom™ Processors1
Intel® ISX development kit with Intel® Atom™ processor E3815
Applications: Digital signage, point of sale (POS), and home entertainment
- Features Intel® ISX Modular Board Design >
Intel® ISX development kit with Intel® Atom™ processor E3825
Applications: Digital signage, point of sale (POS), and home entertainment
- Features Intel® ISX Modular Board Design >
Intel® Atom™ processor E660 with Intel® Platform Controller Hub EG20T development kit
Applications: In-vehicle infotainment, entry-level digital signage, hand-held retail, industrial, and low-power medical patient monitoring systems
Norco BIS-6630* Intel® Atom ™ processor D2550 development kit (Now $149)
Applications:
Industrial, media player, kiosk, point of sale, and single board computer

Norco BIS-6630 Intel® Atom ™ processor N2800 Rev. 2 development kit (Now $149)
Applications:
Industrial, media player, kiosk, point of sale, and single board computer

Quanmax QBOX* Mini-2000 Series with Intel® Atom™ processor N2600 and Intel® NM10 Express Chipset development kit
Applications: Home or small business gateway, media player, space critical, and consumer PC

Quanmax QBOX Mini-1000 Series with Intel® Atom™ processor E640T development kit
Applications:
Home or small business gateway, media player, space critical, and consumer PC

Evaluation Platforms Based on Intel® Core™ Processors1
ISX development kit 4th generation Intel® Core™ i5-4400E processor with mobile Intel® QM87 Chipset
Applications: Digital signage, point of sale (POS), and home entertainment
 - Features Intel® ISX Modular Board Design >
ISX development kit 4th generation Intel® Core™ i3-4100E processor with mobile Intel® QM87 Chipset
Applications: Digital signage, point of sale (POS), and home entertainment
 - Features Intel® ISX Modular Board Design >
3rd generation Intel® Core™ i7-3517UE processor and mobile Intel® QM77 Express Chipset development kit
Applications: Digital signage, point of sale (POS), and home entertainment
3rd generation Intel® Core™ i3-3217UE processor and mobile Intel® QM77 Express Chipset development kit
Applications: Digital signage, point of sale (POS), and home entertainment

Intel® Core™ i5-3610ME processor (PGA) and mobile Intel® QM77 Express Chipset development kit
Applications: Industrial, digital signage, point of sale, kiosk, digital security surveillance, and single board computer

Evaluation Platforms Based on Intel® Celeron® Processors1
2nd generation Intel® Celeron® processor 847E and mobile Intel® QM77 Express Chipset development kit
Applications:
Digital signage, point of sale (POS), and home entertainment
Resources

Evaluation platforms previously offered

View information about expired programs >

Support

For questions about Intel's customer reference boards, development kits, or evaluation boards please contact us.

Design Resources

Thảo Luận

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

open

1. Các nền tảng Đánh giá của Intel là sản phẩm tiền phát hành và/hoặc sản phẩm đang phát triển chỉ dành cho sử dụng kỹ thuật trong môi trường thí nghiệm và được cung cấp cho khách hàng và các bên thứ ba cho các mục đích xác nhận, đánh giá, phát triển và trình diễn. Các nền tảng đánh giá không nhằm mục đích để sử dụng tại một địa điểm dân cư. Bằng cách thực hiện theo quy trình để đặt hàng một nền tảng đánh giá, bạn xác nhận rằng nền tảng đánh giá này có thể chưa được kiểm tra hoặc phê chuẩn bởi bất kỳ cơ quan hoặc tổ chức phê chuẩn nào về an toàn điện, tính tương thích điện từ, viễn thông hoặc các chương trình quản lý sản phẩm khác tại thời điểm phân phối. Bạn đồng ý sử dụng nền tảng đánh giá theo thỏa thuận bằng cách bấm chuột được áp dụng cho việc cung cấp những nền tảng này và bất kỳ yêu cầu quy định nào về sản phẩm hiện hành tại địa phương. Nếu có các yêu cầu quy định bổ sung về sản phẩm, bạn đồng ý hoặc đảm bảo rằng việc sử dụng nền tảng đánh giá phù hợp với tất cả các yêu cầu quy định về sản phẩm hiện hành này hoặc chấm dứt việc sử dụng nền tảng đánh giá và trả lại cho Intel. Bạn có trách nhiệm đảm bảo việc sử dụng nền tảng đánh giá không gây nhiễu điện từ có hại cho việc tiếp nhận sóng vô tuyến hoặc radio. Với những mời chào sản phẩm yêu cầu đăng ký/phê duyệt: các tiêu chí lựa chọn là do Intel tự quyết định và việc đăng ký không đảm bảo nhận được bo mạch hoặc tài liệu. Người đăng ký sẽ được thông báo qua email, nếu được chấp thuận. Một số chương trình có thể giới hạn một bo mạch chủ cho mỗi dự án. Mỗi dự án yêu cầu một đơn đăng ký riêng. Ngày chương trình (mở/đóng/chuyển hàng/đăng ký, v.v.) có thể thay đổi.