Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

STES-QM77 Windows* 7 Installation Guide

STES-QM77 Windows* 7 Installation Guide
Introduction
The STES-QM77 supports Intel® 3rd generation mobile Intel® Core™ i7 processor and Intel® Core™ i5 processor, which when paired with the Mobile Intel® QM77 Chipset offers a high-performance computing platform with low power consumption. This new product supports 204-pin DDR3 SODIMM at speeds of 1066/1333/1600 MHz, up to 8 GB.

Re...ad the full STES-QM77 Windows* 7 Installation Guide.

Video Liên Quan