Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có ở dạng tải xuống

Intel® Core™ i5-3610ME Processor Development Kit: Guide

Introduction
This user guide describes the typical hardware set-up procedures, features, and use of the Intel® Core™ i5-3610ME processor and mobile Intel® QM77 Express Chipset development kit. Read this document in its entirety prior to powering ON. The quick start document provides quick start procedures for reference. It is recommended to have the schematics present as you proceed through this document.

The Intel® Core™ i5-3610ME processor and mobile Intel® QM77 Express Chipset development kit is a dual channel DDR3 mobility platform. It is designed to support the Intel® microarchitecture, code named Ivy Bridge and Sandy Bridge, processors and (code named Panther Point-M) chipset.

Read the full Intel® Core™ i5-3610ME Processor Development Kit User Guide.

Video Liên Quan