• <Xem thêm trên Intel.com
Masthead Light

Embedded: Intel® Core™ Processors and Chipsets

Recommended Intel® Core™ processors for intelligent apps

Intel® Core™ Processors

Embedded platforms based on validated combinations, Intel® Core™ processors and chipsets provide1, 2:

Ignite opportunity with platforms based on the 4th generation Intel® Core™ processors and the Intel® QM87 Express Chipset, the Intel® HM86 Express Chipset, and the Intel® Q87 Express Chipset, delivering:

  • Intel® HD Graphics 4600 for high-end media capabilities for devices that display videos, 2D, and 3D graphics and interactive content.
  • Intel® Advanced Vector Extensions 2 for accelerated integer/matrix performance on signal and image processing applications.
  • Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) for faster data encryption and decryption.
  • Intel® Flex I/O for flexible configuration needs with up to six SATA 6.0 Gbps ports or six USB 3.0 ports.
  • Intel® vPro™ Technology for unprecedented hardware support, security, and management functions.

Recommended Products

6th generation Intel® Core™ desktop processor family with Intel® C230 and 100 series chipsets (formerly Skylake S-series—desktop)

6th generation Intel® Core™ mobile processor family with Intel® CM230 and 100 series chipsets (formerly Skylake H-series—mobile)

6th generation Intel® Core™ mobile processor family (formerly Skylake U-series—mobile)

5th generation Intel® Core™ processors with mobile Intel® QM87 and HM86 chipsets (formerly Broadwell-H)

5th generation Intel® Core™ processors based on the mobile U-processor line (formerly Broadwell-U)

4th generation Intel® Core™ processors with Intel® Communications Chipset 89xxCC Series (formerly Glen Forest)

Intel® Xeon®, Intel® Core™, and Intel® Pentium® processors with Intel® Communications Chipset 89xx Series (formerly Crystal Forest/Gladden Refresh)

4th generation Intel® Core™ processors with Intel® Q87 chipset (formerly Shark Bay Desktop)

4th generation Intel® Core™ processors with Intel® QM87 and HM8 chipsets (formerly Shark Bay Mobile)

Intel® Xeon®, Intel® Core™, Intel® Pentium®, and Intel® Celeron® processors with Intel® Communications Chipset 89xx Series (formerly Crystal Forest/Gladden)

3rd generation Intel® Core™ and Intel® Celeron® Processors with Mobile Intel® HM76/QM77 Express Chipsets (formerly Chief River)

3rd generation Intel® Core™ and Intel® Pentium® processors with Intel® B75/Q77 Express Chipsets (formerly Maho Bay)

2nd generation Intel® Core™, Intel® Pentium®, and Intel® Celeron® processors with Intel® Q67/B65/H61 Express Chipsets (formerly Sugar Bay)

Design Resources

Thảo Luận

Thảo Luận

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

open

1. Các kiểm tra và đánh giá hiệu năng được đo bằng cách sử dụng các hệ thống và/hoặc thành phần máy tính cụ thể và phản ánh hiệu năng gần đúng của các sản phẩm Intel® như được đo bởi những kiểm tra này. Mọi khác biệt trong cấu hình hoặc thiết kế phần mềm hay phần cứng hệ thống có thể ảnh hưởng đến hiệu năng thực tế. Người mua nên tham khảo các nguồn thông tin khác để đánh giá hiệu năng của hệ thống hoặc cấu phần mà họ đang có ý định mua. Để biết thêm thông tin về các kiểm tra hiệu năng và về hiệu năng của các sản phẩm Intel, hãy truy cập www.intel.com/content/www/us/en/benchmarks/resources-benchmark-limitations.html.

2. Giá trị TDP cho Bộ xử lý Intel® Atom™ Dòng E6xx là các ước tính pre-silicon. SPEC* CPU2006 là một đánh giá chấm điểm tiêu chuẩn công nghiệp được thiết kế để cung cấp các phép đo hiệu năng có thể được sử dụng để so sánh các khối lượng công việc sử dụng nhiều tính toán trên các hệ thống máy tính khác nhau. Các kiểm tra SPEC* CPU2006 trên các bộ vi xử lý Intel® được đo bằng cách sử dụng các hệ thống riêng có cấu hình tốt. Những kết quả này có thể phản ánh hoặc có thể không phản ánh hiệu năng tương đối của bộ vi xử lý Intel trong các hệ thống với các thiết kế hoặc cấu hình phần cứng hoặc phần mềm khác (bao gồm cả trình biên dịch). Người mua nên tham khảo các nguồn thông tin khác, bao gồm cả các đánh giá chấm điểm hệ thống, để đánh giá hiệu năng của các hệ thống mà họ đang xem xét mua. Để biết thêm thông tin về SPEC* CPU2006, vui lòng truy cập www.spec.org/cpu2006/. Đối với mô tả về hệ thống được sử dụng để có được các kết quả kiểm tra này và thông tin khác về bộ vi xử lý và hiệu năng hệ thống cũng như đánh giá chấm điểm, hãy truy cập trang web của Intel tại www.intel.com, hoặc gọi 1-800-628-8686.