• <Xem thêm trên Intel.com

Intel® Xeon® Processor E3-1105C: Power Guideline Addendum

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có sẵn ở dạng tải xuống