• <Xem thêm trên Intel.com
Masthead Light

3rd Generation Intel® Core™ and Intel® Celeron® Processors with Mobile Intel® HM76/QM77 Chipsets

Formerly Chief River (Ivy Bridge + Panther Point)

These low power processors are based on the Intel® microarchitecture formerly known as Ivy Bridge, manufactured on 22nm process technology with 3-D Tri-Gate transistors. This platform provides performance, remote manageability and security, ECC memory, and power saving capabilities ideal for a broad range of mobile intelligent applications.

  • Intel® HD Graphics 4000/2500: Delivers enhanced visual experiences, including excellent 3-D performance and support for three independent displays.
  • Intel® Quick Sync Video: Significantly improves decode and transcode performance and frees up the CPU for other tasks.
  • Next-generation I/O: Faster connectivity with support for Integrated PCI Express* Gen 3 and USB 3.0 support.
  • Intel® vPro™ technology: Delivers unprecedented hardware support for vital security and remote management functions.
  • Intel® Intelligent Power Technology: Reduced idle power consumption through architectural improvements, such as integrated power gates and automated low-power states.

_______________________________________________________________________________________

Products using 3rd Generation Intel® Core™ and Intel® Celeron® processors with mobile Intel® HM76/QM77 chipsets
Check out some of the embedded products offered from our Solutions Alliance partners based on the 3rd Generation Intel® Core™ and Intel® Celeron® processors with mobile Intel® HM76/QM77 chipsets.
Browse the catalog >
_______________________________________________________________________________________

Firmware support packages
Intel® Firmware Support Packages for Windows* and Linux* include initialization functions for the processor, memory controller, and Intel® chipset as a reusable binary component that fits into existing boot loaders. The included integration guide describes available APIs.
Download firmware support packages >

Intel® Core™ Processor-based Platforms, Intelligent Systems Platform Product Brief:  Xem trước |  Tải xuống

Mobile 3rd Gen Intel® Core™ Processor Family Datasheet, Vol. 1:  Xem trước |  Tải xuống

Mobile 3rd Gen Intel® Core™ Processor Family Datasheet, Vol. 2:  Xem trước |  Tải xuống

Intel® 7 Series Chipset Family PCH Datasheet:  Xem trước |  Tải xuống

Loại hệ thống được hỗ trợ:

systemtype

Enable Intelligent Designs

Product downloads

Documents >

Software >

Hỗ trợ Intel® EDC

Nhận trợ giúp kỹ thuật và kinh doanh, đăng ký một tài khoản EDC hoặc quản lý tài khoản của bạn.

Liên hệ với chúng tôi >

Specifications

Processors1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Processor Number Ordering Code Cache, Clock Speed Power Memory Product Technologies
Intel® Core™ i7-3615QE Processor AV8063801117503 6 MB, up to 3.3 GHz 45 W DDR3-1067/1333/1600; DDR3L-1067/1333/1600 Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI), error correcting code (ECC), Enhanced Intel SpeedStep® Technology, Intel® Hyper-Threading Technology (Intel® HT Technology), IA-64, Intel® Turbo Boost Technology, Intel® Trusted Execution Technology (Intel® TXT), Intel® vPro™, Intel® Virtualization Technology (Intel® VT) for Directed I/O (Intel® VT-d), Execute Disable Bit
Intel® Core™ i7-3612QE Processor AV8063801149203 6 MB, up to 3.1 GHz 35 W DDR3-1067/1333/1600; DDR3L-1067/1333/1600 Intel AES-NI, ECC, Enhanced Intel SpeedStep Technology, Intel HT Technology, IA-64, Intel Turbo Boost Technology, Intel TXT, Intel vPro, Intel VT-d, Execute Disable Bit
Intel® Core™ i7-3610QE Processor AW8063801118306 6 MB, up to 3.3 GHz 45 W DDR3 - 1067/1333/1600; DDR3L - 1333/1600 Intel AES-NI, Enhanced Intel SpeedStep Technology, Intel HT Technology, IA-64, Intel Turbo Boost Technology, Intel TXT, Intel vPro, Intel VT-d, Execute Disable Bit
Intel® Core™ i7-3555LE Processor AV8063801116903 4 MB, up to 3.2 GHz 25 W DDR3/DDR3L - 1333/1600 Intel AES-NI, ECC, Enhanced Intel SpeedStep Technology, Intel HT Technology, IA-64, Intel Turbo Boost Technology, Intel TXT, Intel vPro, Intel VT-d, Execute Disable Bit
Intel® Core™ i7-3517UE Processor AV8063801149402 4 MB, up to 2.8 GHz 17 W DDR3/DDR3L 1333/1600 Intel AES-NI, ECC, Enhanced Intel SpeedStep Technology, Intel HT Technology, IA-64, Intel Turbo Boost Technology, Intel TXT, Intel vPro, Intel VT-d, Execute Disable Bit
Intel® Core™ i5-3610ME Processor (PGA) AW8063801115901 3 MB, up to 3.3 GHz 35 W DDR3/DDR3L 1333/1600 Intel AES-NI, ECC, Enhanced Intel SpeedStep Technology, Intel HT Technology, IA-64, Intel Turbo Boost Technology, Intel TXT, Intel vPro, Intel VT-d, Execute Disable Bit
Intel® Core™ i5-3610ME Processor (BGA) AW8063801116102 3 MB, up to 3.3 GHz 35 W DDR3/DDR3L 1333/1600 Intel AES-NI, ECC, Enhanced Intel SpeedStep Technology, Intel HT Technology, IA-64, Intel Turbo Boost Technology, Intel TXT, Intel vPro, Intel VT-d, Execute Disable Bit
Intel® Core™ i3-3217UE Processor AV8063801149502 3 MB, 1.6 GHz 17 W DDR3/DDR3L - 1333/1600 ECC, Enhanced Intel SpeedStep Technology, Intel HT Technology, IA-64, Execute Disable Bit
Intel® Core™ i3-3120ME Processor (PGA) AW8063801117902 3 MB, 2.4 GHz 35 W DDR3/DDR3L 1333/1600 ECC, Enhanced Intel SpeedStep Technology, Intel HT Technology, IA-64, Execute Disable Bit
Intel® Core™ i3-3120ME Processor (BGA) AV8063801117301 3 MB, 2.4 GHz 35 W DDR3/DDR3L 1333/1600 ECC, Enhanced Intel SpeedStep Technology, Intel HT Technology, IA-64, Execute Disable Bit
Intel® Celeron® Processor 1047UE AV8063801116300 2 MB, 1.4 GHz
17 W DDR3/DDR3L 1333/1600 ECC, Enhanced Intel SpeedStep Technology, IA-64, VT-x
Intel® Celeron® Processor 1020E AW8063801117700 2 MB, 2.2 GHz
35 W DDR3/DDR3L 1333/1600 ECC, Enhanced Intel SpeedStep Technology, IA-64, Intel® Virtualization Technology (Intel® VT) for IA-32, Intel® 64 and Intel® Architecture (Intel® VT-x), Execute Disable Bit
Intel® Celeron® Processor 1020E AV8063801276200 2 MB, 2.2 GHz
35 W DDR3/DDR3L 1333/1600 ECC, Enhanced Intel SpeedStep Technology, IA-64, VT-x, Execute Disable Bit
Intel® Celeron® Processor 927UE AV8063801129600 1 MB, 1.5 GHz
17 W DDR3/DDR3L 1333/1600 ECC, Enhanced Intel SpeedStep Technology, IA-64, VT-x
Chipsets
Product Ordering Code Package Power Features
Intel® HM76 Express Chipset BD82HM76 FCBGA989 4.1 W Four SATA ports; two SATA 6.0 Gb/s ports; eight PCI Express* (PCIe*) I/O ports; eight USB 2.0 ports; four USB 3.0 ports  
Intel® QM77 Express Chipset BD82QM77 FCBGA989 4.1 W Six SATA ports; two SATA 6.0 Gb/s ports; eight PCIe* I/O ports; ten USB 2.0 ports; four USB 3.0 ports  

Biểu đồ khối

3rd generation Intel® Core™ and Intel® Celeron® processors with Mobile Intel® HM76/QM77 Express Chipsets, formerly Chief River (Ivy Bridge + Panther Point)

This block diagram provides a description of the functions, capabilities, and connectivity within the Intel® processor platform shown. These low-power processors are based on the Intel® microarchitecture formerly known as Ivy Bridge, manufactured on 22nm process technology with 3-D Tri-Gate transistors. This platform provides performance, remote manageability and security, ECC memory, and power-saving capabilities ideal for a broad range of mobile intelligent applications.

Xem đầy đủ kích thước >

Các sản phẩm Tương thích

Tools and Downloads

Xem thêm

Design Resources

Additional Resources

Xem thêm

Thảo Luận

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

open

1. Thông tin được gửi cho Intel thông qua các biểu mẫu trên trang web này được điều chỉnh theo Tuyên bố Quyền riêng tư của Trung tâm Thiết kế Nhúng Intel®: www.intel.com/content/www/us/en/intelligent-systems/edc-privacy.html

2. Số hiệu bộ xử lý của Intel không phải là thước đo hiệu năng. Số hiệu bộ xử lý phân biệt các tính năng có trong mỗi họ bộ xử lý, chứ không phải giữa các họ bộ xử lý khác nhau. Hãy truy cập www.intel.com/content/www/us/en/processors/processor-numbers.html để biết chi tiết.

3. Bit Vô hiệu hóa Thực thi yêu cầu hệ thống hỗ trợ Bit Vô hiệu hóa Thực thi. Hãy kiểm tra với nhà sản xuất máy tính của bạn để xác định liệu hệ thống của bạn có cung cấp chức năng này không. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.intel.com/technology/xdbit/index.htm.

4. Công nghệ Siêu Phân luồng Intel® (Công nghệ Intel® HT) yêu cầu hệ thống hỗ trợ Công nghệ Intel HT, hãy kiểm tra với nhà sản xuất máy tính của bạn. Hiệu năng sẽ thay đổi tùy thuộc vào phần cứng và phần mềm cụ thể được sử dụng. Không có sẵn trên Intel® Core™ i5-750 thế hệ trước. Để biết thêm thông tin, bao gồm cả chi tiết về những bộ xử lý nào hỗ trợ Công nghệ Intel HT, hãy truy cập http://www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/hyper-threading/hyper-threading-technology.html.

5. Công nghệ Intel® vPro™ rất tinh vi và đòi hỏi phải cài đặt và kích hoạt. Khả năng sẵn dùng của các tính năng và kết quả sẽ phụ thuộc vào cài đặt và cấu hình phần cứng, phần mềm và môi trường CNTT. Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập: www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/vpro/intel-vpro-technology-developer.html

6. Công nghệ Quản trị Tích cực Intel® (Intel® AMT) yêu cầu kích hoạt và một hệ thống với kết nối mạng công ty, chipset, phần cứng mạng và phần mềm hỗ trợ Intel® AMT. Đối với máy tính xách tay, Công nghệ Intel® AMT có thể không sẵn có hoặc hạn chế trên VPN dựa trên hệ điều hành chủ, khi kết nối không dây, sử dụng pin, ở chế độ ngủ, chế độ ngủ đông hoặc tắt. Kết quả phụ thuộc vào phần cứng, cài đặt và cấu hình. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/intel-active-management-technology.html

7. Công nghệ Chống trộm của Intel® yêu cầu chipset, BIOS, phần mềm cơ sở và phần mềm, cùng với đăng ký thuê bao với một Nhà cung Cấp dịch vụ hỗ trợ công nghệ này. Không có hệ thống nào có thể cung cấp bảo mật tuyệt đối trong mọi điều kiện. Tham khảo ý kiến nhà sản xuất hệ thống và Nhà cung cấp dịch vụ của bạn để biết khả năng sẵn có và chức năng. Intel không chịu trách nhiệm về dữ liệu bị mất hoặc bị đánh cắp và/hoặc hệ thống hay bất kỳ thiệt hại nào khác phát sinh từ đó. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/anti-theft/anti-theft-general-technology.html.

8. Yêu cầu hệ thống hỗ trợ Âm thanh Độ nét Cao Intel® (Âm thanh Intel® HD). Tham vấn với nhà sản xuất máy tính của bạn để biết thêm thông tin. Chất lượng âm thanh sẽ phụ thuộc vào thiết bị và việc triển khai thực tế. Để biết thêm thông tin về Âm thanh Intel® HD, hãy tham khảo www.intel.com/design/chipsets/hdaudio.htm.

9. Cấu trúc Intel® 64 yêu cầu hệ thống với bộ xử lý, chipset, BIOS và phần mềm hỗ trợ 64 bit. Hiệu năng sẽ thay đổi tùy thuộc vào phần cứng và phần mềm cụ thể được sử dụng. Tham vấn với nhà sản xuất máy tính của bạn để biết thêm thông tin. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/microarchitecture/intel-64-architecture-general.html.

10. Chương trình Nền tảng Ảnh Ổn định Intel® (Intel® SIPP). Hãy tham khảo ý kiến của nhà sản xuất máy tính để biết tính sẵn có của hệ thống đáp ứng các nguyên tắc của Chương trình Nền tảng Ảnh Ổn định Intel. Intel SIPP chỉ là một chương trình máy khách và không áp dụng cho các máy chủ hoặc thiết bị cầm tay và/hoặc điện thoại sử dụng Intel®. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.intel.com/content/www/us/en/computer-upgrades/pc-upgrades/sipp-intel-stable-image-platform-program.html.

11. Các tính năng và lợi ích của công nghệ Intel® tùy thuộc vào cấu hình hệ thống và có thể yêu cầu phần cứng, phần mềm có hỗ trợ, hoặc yêu cầu kích hoạt dịch vụ. Hiệu năng thay đổi tùy theo cấu hình hệ thống. Không hệ thống máy tính nào có thể bảo mật tuyệt đối. Kiểm tra với nhà sản xuất hệ thống hay nhà bán lẻ hoặc tìm hiểu thêm tại www.intel.com/txt.

12. Công nghệ Ảo hóa Intel® đòi hỏi hệ thống máy tính với bộ xử lý Intel®, BIOS và trình giám sát máy ảo (VMM) hỗ trợ công nghệ này. Chức năng, hiệu năng hoặc các lợi ích khác sẽ thay đổi tùy thuộc vào cấu hình phần cứng và phần mềm. Các ứng dụng phần mềm có thể không tương thích với tất cả các hệ điều hành. Hãy tham khảo ý kiến nhà sản xuất máy tính của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.intel.com/content/www/us/en/virtualization/virtualization-technology/hardware-assist-virtualization-technology.html.

13. Công nghệ Intel® Turbo Boost yêu cầu hệ thống có khả năng Công nghệ Intel Turbo Boost. Hãy tham khảo ý kiến nhà sản xuất máy tính của bạn. Hiệu năng thay đổi tùy theo phần cứng, phần mềm và cấu hình hệ thống. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/turbo-boost/turbo-boost-technology.html.