• <Xem thêm trên Intel.com

Intel® Core™ i7, Core™ i5, Core™ i3 and Celeron® Processors with Mobile Intel® QM57 and Mobile Intel® HM55 Express Chipset

Formerly Calpella/Calpella+ECC (Arrandale/Arrandale+ECC + Ibex Peak)

Experience intelligent performance, power efficiency, integrated graphics, and error correcting code (ECC) memory on industry standard x86 architecture. This two-chip platform features Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) to help accelerate data encryption and decryption.

  • Intel® Intelligent Power Technology: Reduces idle power via power gates and automated low-power states
  • Intel® Turbo Boost Technology: Boosts performance by increasing processor frequency
  • Intel® Hyper-Threading Technology (Intel® HT Technology): Concurrent multi-threading boosts performance in parallel applications
  • Intel® vPro™ technology: Remote management, flexible virtualization, and enhanced security capabilities

Product Brief: Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i5, and Intel® Core™ i3 Processor-based Platforms for Embedded Computing:  Xem trước |  Tải xuống

Datasheet: Intel® Core™ i7-600, i5-500, i5-400, and i3-300 Mobile Processor Series—Volume 1:  Xem trước |  Tải xuống

Enable Intelligent Designs

Hỗ trợ Intel® EDC

Nhận trợ giúp kỹ thuật và kinh doanh, đăng ký một tài khoản EDC hoặc quản lý tài khoản của bạn.

Liên hệ với chúng tôi >

Specifications

Processors1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Processor Number Ordering Code Cache, Clock Speed Power Memory Product Technologies
Intel® Core™ i7-660UE Processor CN80617006204AA 4 MB, 1.33 GHz 18 W DDR3-800 Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI), error correcting code (ECC), Enhanced Intel SpeedStep® Technology, Intel® Hyper-Threading Technology (Intel® HT Technology), IA-64, Intel® Trusted Execution Technology (Intel® TXT), Intel® Virtualization Technology (Intel® VT) for Directed I/O (Intel® VT-d), Execute Disable Bit
Intel® Core™ i7-620UE Processor CN80617004458AB 4 MB, 1.06 GHz 18 W DDR3-800 Intel AES-NI, ECC, Enhanced Intel SpeedStep Technology, Intel HT Technology, IA-64, Intel TXT, Intel VT-d, Execute Disable Bit
Intel® Core™ i7-620M Processor CN80617003981AH 4 MB, 2.66 GHz 35 W DDR3-800/1066 Intel AES-NI, Enhanced Intel SpeedStep Technology, Intel HT Technology, IA-64, Intel TXT, Intel® vPro™ technology, Intel VT-d, Execute Disable Bit
Intel® Core™ i7-620LE Processor CN80617004455AB 4 MB, 2.00 GHz 25 W DDR3-800/1066 Intel AES-NI, ECC, Enhanced Intel SpeedStep Technology, Intel HT Technology, IA-64, Intel TXT, Intel vPro technology, Intel VT-d, Execute Disable Bit
Intel® Core™ i7-610E Processor CN80617005745AB 4 MB, 2.53 GHz 35 W DDR3-800/1066 Intel® AES-NI, ECC, Enhanced Intel SpeedStep Technology, Intel HT Technology, IA-64, Intel® TXT, Intel VT-d, Execute Disable Bit
Intel® Core™ i5-520M Processor CN80617004119AE 3 MB, 2.40 GHz 35 W DDR3-800/1066 Intel® AES-NI, Enhanced Intel SpeedStep Technology, Intel HT Technology, IA-64, Intel TXT, Intel vPro technology, Intel VT-d, Execute Disable Bit
Intel® Core™ i5-520E Processor CN80617004461AB 3 MB, 2.40 GHz 35 W DDR3-800/1066 Intel® AES-NI, ECC, Enhanced Intel SpeedStep Technology, Intel HT Technology, IA-64, Intel TXT, Intel VT-d, Execute Disable Bit
Intel® Core™ i3-330E Processor CN80617004467AC 3 MB, 2.13 GHz 35 W DDR3-800/1066 ECC, Enhanced Intel SpeedStep Technology, Intel HT Technology, IA-64, Execute Disable Bit
Intel® Celeron® Processor U3405 CN80617006201AA 2 MB, 1.07 GHz 18 W DDR3-800/1066 ECC, Enhanced Intel SpeedStep Technology, IA-64, Execute Disable Bit
Intel® Celeron® Processor P4505 CN80617004545AF 2 MB, 1.86 GHz 35 W DDR3-800/1066 ECC, Enhanced Intel SpeedStep Technology, IA-64, Execute Disable Bit
Intel® Celeron® Processor P4500 CP80617004803AA 2 MB, 1.86 GHz 35 W DDR3-800/1066 Enhanced Intel SpeedStep Technology, IA-64, Execute Disable Bit
Chipsets
Product Ordering Code Package Power Features
Intel® BD82QM57 PCH BD82QM57 FCBGA1071 3.5 W Supports Intel® vPro™ technology, six eSATA ports, 14 USB ports, eight PCIe Express* (PCIe*) I/O ports, LPC, Integrated Gigabit LAN controller 10/100/1000
Intel® BD82HM55 PCH BD82HM55 FCBGA1071 3.5 W Four eSATA ports, 12 USB ports, six PCIe I/O ports

Biểu đồ khối

Intel® Core™ i7, Core™ i5, Core™ i3, and Celeron® processors with Mobile Intel® QM57 and Mobile Intel® HM55 Express Chipset, formerly Calpella/Calpella+ECC (Arrandale/Arrandale+ECC + Ibex Peak)

This block diagram provides a description of the functions, capabilities, and connectivity within the Intel® processor platform shown. Experience intelligent performance, power efficiency, integrated graphics, and error correcting code (ECC) memory on industry-standard x86 architecture. This two-chip platform features Intel® AES New Instructions to help accelerate data encryption and decryption.

Xem đầy đủ kích thước >

Design Resources

Video

Thảo Luận

Thảo Luận

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

open

1. Thông tin được gửi cho Intel thông qua các biểu mẫu trên trang web này được điều chỉnh theo Tuyên bố Quyền riêng tư của Trung tâm Thiết kế Nhúng Intel®: www.intel.com/content/www/us/en/intelligent-systems/edc-privacy.html

2. Số hiệu bộ xử lý của Intel không phải là thước đo hiệu năng. Số hiệu bộ xử lý phân biệt các tính năng có trong mỗi họ bộ xử lý, chứ không phải giữa các họ bộ xử lý khác nhau. Hãy truy cập www.intel.com/content/www/vn/vi/processors/processor-numbers.html để biết chi tiết.

3. Bit Vô hiệu hóa Thực thi yêu cầu hệ thống hỗ trợ Bit Vô hiệu hóa Thực thi. Hãy kiểm tra với nhà sản xuất máy tính của bạn để xác định liệu hệ thống của bạn có cung cấp chức năng này không. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.intel.com/technology/xdbit/index.htm.

4. Công nghệ Siêu Phân luồng Intel® (Công nghệ Intel® HT) yêu cầu hệ thống hỗ trợ Công nghệ Intel HT, hãy kiểm tra với nhà sản xuất máy tính của bạn. Hiệu năng sẽ thay đổi tùy thuộc vào phần cứng và phần mềm cụ thể được sử dụng. Không có sẵn trên Intel® Core™ i5-750 thế hệ trước. Để biết thêm thông tin, bao gồm cả chi tiết về những bộ xử lý nào hỗ trợ Công nghệ Intel HT, hãy truy cập http://www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/hyper-threading/hyper-threading-technology.html.

5. Công nghệ Intel® vPro™ rất tinh vi và đòi hỏi phải cài đặt và kích hoạt. Khả năng sẵn dùng của các tính năng và kết quả sẽ phụ thuộc vào cài đặt và cấu hình phần cứng, phần mềm và môi trường CNTT. Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập: www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/vpro/intel-vpro-technology-developer.html

6. Công nghệ Quản trị Tích cực Intel® (Intel® AMT) yêu cầu kích hoạt và một hệ thống với kết nối mạng công ty, chipset, phần cứng mạng và phần mềm hỗ trợ Intel® AMT. Đối với máy tính xách tay, Công nghệ Intel® AMT có thể không sẵn có hoặc hạn chế trên VPN dựa trên hệ điều hành chủ, khi kết nối không dây, sử dụng pin, ở chế độ ngủ, chế độ ngủ đông hoặc tắt. Kết quả phụ thuộc vào phần cứng, cài đặt và cấu hình. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/intel-active-management-technology.html

7. Công nghệ Chống trộm của Intel® yêu cầu chipset, BIOS, phần mềm cơ sở và phần mềm, cùng với đăng ký thuê bao với một Nhà cung Cấp dịch vụ hỗ trợ công nghệ này. Không có hệ thống nào có thể cung cấp bảo mật tuyệt đối trong mọi điều kiện. Tham khảo ý kiến nhà sản xuất hệ thống và Nhà cung cấp dịch vụ của bạn để biết khả năng sẵn có và chức năng. Intel không chịu trách nhiệm về dữ liệu bị mất hoặc bị đánh cắp và/hoặc hệ thống hay bất kỳ thiệt hại nào khác phát sinh từ đó. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/anti-theft/anti-theft-general-technology.html.

8. Yêu cầu hệ thống hỗ trợ Âm thanh Độ nét Cao Intel® (Âm thanh Intel® HD). Tham vấn với nhà sản xuất máy tính của bạn để biết thêm thông tin. Chất lượng âm thanh sẽ phụ thuộc vào thiết bị và việc triển khai thực tế. Để biết thêm thông tin về Âm thanh Intel® HD, hãy tham khảo www.intel.com/design/chipsets/hdaudio.htm.

9. Cấu trúc Intel® 64 yêu cầu hệ thống với bộ xử lý, chipset, BIOS và phần mềm hỗ trợ 64 bit. Hiệu năng sẽ thay đổi tùy thuộc vào phần cứng và phần mềm cụ thể được sử dụng. Tham vấn với nhà sản xuất máy tính của bạn để biết thêm thông tin. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/microarchitecture/intel-64-architecture-general.html.

10. Chương trình Nền tảng Ảnh Ổn định Intel® (Intel® SIPP). Hãy tham khảo ý kiến của nhà sản xuất máy tính để biết tính sẵn có của hệ thống đáp ứng các nguyên tắc của Chương trình Nền tảng Ảnh Ổn định Intel. Intel SIPP chỉ là một chương trình máy khách và không áp dụng cho các máy chủ hoặc thiết bị cầm tay và/hoặc điện thoại sử dụng Intel®. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.intel.com/content/www/us/en/computer-upgrades/pc-upgrades/sipp-intel-stable-image-platform-program.html.

11. Các tính năng và lợi ích của công nghệ Intel® tùy thuộc vào cấu hình hệ thống và có thể yêu cầu phần cứng, phần mềm có hỗ trợ, hoặc yêu cầu kích hoạt dịch vụ. Hiệu năng thay đổi tùy theo cấu hình hệ thống. Không hệ thống máy tính nào có thể bảo mật tuyệt đối. Kiểm tra với nhà sản xuất hệ thống hay nhà bán lẻ hoặc tìm hiểu thêm tại www.intel.com/txt.

12. Công nghệ Ảo hóa Intel® đòi hỏi hệ thống máy tính với bộ xử lý Intel®, BIOS và trình giám sát máy ảo (VMM) hỗ trợ công nghệ này. Chức năng, hiệu năng hoặc các lợi ích khác sẽ thay đổi tùy thuộc vào cấu hình phần cứng và phần mềm. Các ứng dụng phần mềm có thể không tương thích với tất cả các hệ điều hành. Hãy tham khảo ý kiến nhà sản xuất máy tính của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.intel.com/content/www/us/en/virtualization/virtualization-technology/hardware-assist-virtualization-technology.html.

13. Công nghệ Intel® Turbo Boost yêu cầu hệ thống có khả năng Công nghệ Intel Turbo Boost. Hãy tham khảo ý kiến nhà sản xuất máy tính của bạn. Hiệu năng thay đổi tùy theo phần cứng, phần mềm và cấu hình hệ thống. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/turbo-boost/turbo-boost-technology.html.