• <Xem thêm trên Intel.com

Xeon E3-1200 Series-based Platforms for Embedded Computing

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có sẵn ở dạng tải xuống