Rất tiếc, bản PDF này chỉ có ở dạng tải xuống

Intel Xeon Processor E3-1200 Series-based Platforms for Embedded Computing

product brief Intel® Xeon® Processor E3-1200 Series and Intel® C206 Chipset

product brief Intel® Xeon® Processor E3-1200 Series and Intel® C206 Chipset

Video Liên Quan