• <Xem thêm trên Intel.com

Cách tạo và chia sẻ Danh Sách Bản Nhạc từ máy tính

Tạo và thiết lập các danh sách bản nhạc để bạn có thể chia sẻ chúng với bạn bè. Bạn sẽ cần:
• Máy tính hoặc máy Mac
• Kết nối Internet.

Đăng ký một tài khoản; tìm những bản nhạc bạn thích để đưa vào danh sách bản nhạc; tìm theo tên bản nhạc, tên tác giả, hoặc thể loại.

Thêm các bản nhạc vào danh sách nhạc của bạn, chuyển danh sách này vào trình nghe nhạc kỹ thuật số, điện thoại hay máy tính bảng; chia sẻ với bạn bè qua email hoặc mạng xã hội; nhúng danh sách mở vào trong blog hoặc website riêng của bạn.