• <Xem thêm trên Intel.com

Cách Đơn Giản Để Quay, Chỉnh Sửa Và Tải Lên Video Bằng PC

Quay, chỉnh sửa, và chia sẻ video gia đình của bạn.
Bạn sẽ cần:
• Camcorder (Máy Quay Phim Cầm Tay)
• Điện Thoại Thông Minh
• Webcam hoặc camera kỹ thuật số có khả năng làm phim.

Quay video:
• Chọn một phần mềm chỉnh sửa video để sử dụng
• Nối camera của bạn vào máy tính
• Dùng phần mềm chỉnh sửa phim để thu video của bạn vào máy tính hoặc máy Mac
• Chỉnh sửa những đoạn clip riêng lẻ thành một bộ phim
• Bổ sung một track âm thanh bằng cách chọn nhạc từ thư viện âm nhạc của bạn.

Để chia sẻ tuyệt tác Hollywood mới nhất của bạn, hãy tải nó lên một website hay mạng xã hội.