Trải nghiệm chơi game với Bộ xử lý Intel® Core™ Thế hệ thứ 4

Công nghệ Intel® cho Hiệu suất chơi game đỉnh cao

Công cụ

 

Thảo Luận

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

open

1. Các tính năng hình ảnh tích hợp không được kích hoạt trên tất cả các máy tính và có thể phải có phần mềm tối ưu hóa. Hãy kiểm tra với nhà sản xuất hệ thống của bạn. Tìm hiểu thêm tại www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/visual-technology/intel-visual-technology-consumer.html.