Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

Những Game Đã Được Tối Ưu Hóa cho Intel

Có được trải nghiệm chơi game tốt nhất

Intel làm việc với các nhà phát triển game hàng đầu trong việc phân tích và tối ưu hóa game, nội dung truyền thông cũng như các ứng dụng nặng tính đồ họa khác để tận dụng hết công nghệ Intel® mới nhất. Bạn sẽ có được trải nghiệm chơi game tốt nhất khi sử dụng công nghệ Intel kết hợp với những game được tối ưu dành cho công nghệ Intel.

Những Game Đã Được Tối Ưu Hóa cho Intel

Tối đa hóa trải nghiệm chơi game của bạn

Mua Hệ thống hoàn hảo


Video Liên Quan

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Đồ họa Intel® HD có sẵn trên một số kiểu nhất định của dòng bộ xử lý Intel® Core™.

2

Yêu cầu hệ thống có Công nghệ Intel® Turbo Boost. Công nghệ Intel® Turbo Boost và Công nghệ Intel® Turbo Boost 2.0 chỉ có trên các bộ xử lý Intel® nhất định. Hãy tham khảo ý kiến nhà sản xuất máy tính của bạn. Hiệu năng thay đổi tùy theo phần cứng, phần mềm và cấu hình hệ thống. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/turbo-boost/turbo-boost-technology.html.

3

Hiện có trên một số bộ xử lý Intel® Core™ nhất định. Yêu cầu hệ thống hỗ trợ Công nghệ Siêu phân luồng Intel® (Công nghệ Intel® HT). Hãy tham khảo ý kiến nhà sản xuất máy tính của bạn. Hiệu năng sẽ thay đổi tùy thuộc vào phần cứng và phần mềm cụ thể được sử dụng. Để biết thêm thông tin, bao gồm cả chi tiết về những bộ xử lý nào hỗ trợ Công nghệ HT, hãy truy cập www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/hyper-threading/hyper-threading-technology.html.