Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

Phim Trình Diễn Civilization V* trên Ultrabook™

Xem minh họa Sid Meier's Civilization V* với màn hình cảm ứng cho thấy tích hợp giữa việc chơi game trên Ultrabook™ trang bị Intel với Windows* 8.

Trải nghiệm hiệu năng tột đỉnh của PC chuyên dụng cho game với Công nghệ Intel®.