• <Xem thêm trên Intel.com

Intel® Broadband Speed Test (Công Cụ Kiểm Tra Tốc Độ Băng Rộng Intel®)

Kiểm Tra Máy Tính Của Bạn

Tạm biệt việc truy cập Internet qua kết nối băng thông rộng quay số. Đường truyền tốc độ cao cho bạn trải nghiệm các hoạt động giải trí và các dịch vụ trực tuyến như xem phim, nghẹ nhạc và chơi game một cách thú vị hơn.