Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

Drone 100 thắp sáng bầu trời Palm Springs

Với sự cho phép của FAA, thiết bị Drone 100 của Intel đã thắp sáng bầu trời đêm ở Palm Springs, CA trong cuộc trình diễn ánh sáng trên không đầu tiên ở Hoa Kỳ.


Xem cách Intel đưa trải nghiệm bay lên một tầm cao mới

Trải nghiệm sự cách tân