• <Xem thêm trên Intel.com

Intel® iSCSI Remote Boot Application Notes for BIOS Engineers

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có sẵn ở dạng tải xuống