• <Xem thêm trên Intel.com

Intel® Ethernet Network Connection I347-AT4: Datasheet

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có sẵn ở dạng tải xuống