Bộ Điều Khiển Ethernet Intel®

 • Sách giới thiệu Sản phẩm

  Sách giới thiệu cho PHY và Bộ điều khiển Ethernet Intel®.

  Tải xuống ngay

 • Bộ chuyển đổi Mạng Hội tụ

  Bộ chuyển đổi Mạng Hội tụ

  So sánh ngay

 • Bộ điều hợp Ethernet Gigabit

  Bộ điều hợp Ethernet Gigabit

  So sánh ngay

Bộ Điều Khiển Ethernet Intel®

Công cụ

 

Sơ lược về các Tính năng và lợi ích của Bộ điều Khiển Ethernet Intel®

Bộ điều khiển Ethernet 10 Gigabit
Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
Mô Tả
Giao Diện Máy Chủ Giao diện Ngoài Các công nghệ tiên tiến
Bộ điều khiển Ethernet Intel® X540-AT2
100 Mbps/
1000 Mbps/10 Gbps
Chip đơn với cổng kép tích hợp  10GBASE-T PHYs và MAC PCI Express* v2.1 (5 GT/giây) x8, x4, x2, x1 10GBASE-T I/O Ảo hóa, FPP, VMDq, SR-IOV, FCoE, iSCSI, IPMI đi qua theo đường SMBus hoặc NC-SI, iSCSI/FCoE khởi động, WoL, PXE khởi động từ xa, VLAN lọc
Bộ điều khiển Ethernet Intel® 82599ES 10 Gigabit
10 Gbps Cổng kép 10 GbE MAC PCI Express* v2.0 (5 GT/giây) x8, x4, x2, x1 SFI, KR, XAUI, KX/KX4, BX/BX4, CX4 IPMI truyền qua thông qua SMBus hoặc NC-SI, Tiêu Chuẩn khởi động iSCSI: WoL, khởi động từ xa PXE, lọc VLAN
Bộ điều khiển Ethernet Intel® 82599EB 10 Gigabit 10 Gbps Cổng kép 10 GbE MAC PCI Express* v2.0 (5 GT/giây) x8, x4, x2, x1 XAUI, KX/KX4, BX/BX4, CX4 I/O Ảo hóa, FPP, VMDq, SR-IOV, FCoE, iSCSI, IPMI đi qua theo đường SMBus hoặc NC-SI, iSCSI/FCoE khởi động, WoL, PXE khởi động từ xa, VLAN lọc
Bộ điều khiển Ethernet Intel® 82599EN 10 Gigabit
10 Gbps 10 GbE MAC PCI Express* v2.0 (5 GT/giây) x8, x4, x2, x1 SFI
I/O Ảo hóa, FPP, VMDq, SR-IOV, FCoE, iSCSI, IPMI đi qua theo đường SMBus hoặc NC-SI, iSCSI/FCoE khởi động, WoL, PXE khởi động từ xa, VLAN lọc
Bộ điều khiển Ethernet Intel® 82598 10 Gigabit 10 Gbps Cổng kép 10 GbE MAC PCI Express v2.0 (2,5 GT/giây) x8, x4, x2, x1 XAUI, KX/KX4, BX/BX4, CX4 IPMI truyền qua thông qua SMBus hoặc NC-SI, Tiêu Chuẩn khởi động iSCSI: WoL, khởi động từ xa PXE, lọc VLAN
Ethernet Gigabit nhiều cổng MAC PHY
Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
Mô Tả
Giao Diện Máy Chủ Giao diện Ngoài Các công nghệ tiên tiến
Bộ điều khiển Ethernet Intel® Gigabit I350 10/100/1000 Mbps Bộ điều khiển GbE bốn cổng, bộ điều khiển GbE hai cổng, MAC/PHY/SerDes/SGMII PCI Express v2.1 (5.0 GT/giây & 2,5 GT/giây) x4, x2, x1 1000BASE-T, SerDes, SGMII I/O Ảo hóa, FPP, VMDq, SR-IOV,  iSCSI, IPMI truyền qua thông qua SMBus hoặc NC-SI, khởi động iSCSI/FCoE, WoL, khởi động từ xa PXE, lọc VLAN
Bộ điều khiển Ethernet Intel® 82580 Gigabit 10/100/1000 Mbps Bộ điều khiển GbE bốn cổng, bộ điều khiển GbE hai cổng, MAC/PHY/SerDes/SGMII PCI Express v.2.0 (5.0 GT/giây & 2,5 GT/giây) 1000BASE-T, SerDes, SGMII IPMI truyền qua SMBus hoặc NC-SI, WoL, khởi động từ xa PXE, khởi động ISCI, lọc VLAN
Bộ điều khiển Ethernet Intel® 82576 Gigabit
10/100/1000 Mbps Bộ điều khiển Ethernet gigabit hai cổng MAC/PHY/SerDes/SGMII PCI Express v.2.0 (2,5 GT/giây) 1000BASE-T, SerDes, SGMII IPMI truyền qua thông qua SMBus hoặc NC-SI, Tiêu Chuẩn khởi động iSCSI: WoL, khởi động từ xa PXE, lọc VLAN, IEEE 1588 (khả năng đồng bộ thời gian)
Bộ điều khiển Ethernet Intel® 82575 Gigabit
10/100/1000 Mbps Bộ điều khiển Ethernet gigabit hai cổng MAC/PHY/SerDes/SGMII PCI Express x4, x2, x1 1000BASE-T, SerDes, SGMII IPMI truyền qua thông qua SMBus hoặc NC-SI, Tiêu Chuẩn khởi động iSCSI: ASF 2.0, WoL, khởi động từ xa PXE, lọc VLAN
Bộ điều khiển Ethernet Intel® 82571 Gigabit
10/100/1000 Mbps Bộ điều khiển Ethernet gigabit hai cổng MAC/PHY/SerDes PCI Express x4, x2, x1 1000BASE-T, SerDes IPMI truyền qua thông qua SMBus hoặc FML, Tiêu Chuẩn khởi động iSCSI: ASF 2.0, WoL, Khởi Động Từ Xa PXE, VLAN lọc
Bộ điều khiển Ethernet Intel® 82546 Gigabit
10/100/1000 Mbps Bộ điều khiển Ethernet gigabit hai cổng MAC/PHY/SerDes PCI-X 1.0 SerDes và 1000BASE-T
IPMI truyền qua thông qua SMBus, WoL, khởi động từ xa PXE, ASF 2.0, lọc VLAN
1 Gigabit Ethernet MAC PHY
Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
Mô Tả
Giao Diện Máy Chủ Giao diện Ngoài Các công nghệ tiên tiến
Bộ Điều Khiển Ethernet Intel® I210-AT; Bộ Điều Khiển Ethernet Intel® I210-IT 10/100/1000 Mbps Bộ điều khiển GbE một cổng MAC/PHY  PCI Express v2.1 x1 (2,5 GT/GIÂY) 1000Base-T IPMI truyền qua thông qua SMBus hoặc NC-SI, giao thức MCTP qua SMBus, giao thức MCTP qua PCIe, WoL, khởi động từ xa PXE, khởi động ISCSI, lọc VLAN
Bộ Điều Khiển Ethernet Intel® I210-IS 10/100/1000 Mbps Bộ điều khiển GbE một cổng MAC/SerDes/SGMII PCI Express v2.1 x1 (2,5 GT/GIÂY) SerDes, SGMII IPMI truyền qua thông qua SMBus hoặc NC-SI, giao thức MCTP qua SMBus, giao thức MCTP qua PCIe, WoL, khởi động từ xa PXE, lọc VLAN
Bộ Điều Khiển Ethernet Intel® I211-AT 10/100/1000 Mbps Bộ điều khiển GbE một cổng MAC/PHY  PCI Express v2.1 x1 (2,5 GT/GIÂY) 1000Base-T WoL, Khởi động từ xa PXE 
Bộ điều khiển Ethernet Intel® 82583 Gigabit 10/100/1000 Mbps Bộ điều khiển Ethernet gigabit một cổng (Nhiệt Độ Thương Mại 0-85°C) PCI Express x1 1000BASE-T WoL, Khởi động từ xa PXE
Bộ điều khiển Ethernet Intel® 82574 Gigabit 10/100/1000 Mbps Bộ điều khiển Ethernet gigabit một cổng (Nhiệt độ Công nghiệp -40-85°C) , (Nhiệt độ Thương mại 0-85°C) PCI Express x1 1000BASE-T IPMI truyền qua thông qua SMBus (100-400HKz); giao thức khả năng quản lý NC-SI (100MB song công toàn phần); WoL, khởi động từ xa PXE, khởi động iSCSI
Bộ điều khiển Ethernet Intel® 82573 Gigabit 10/100/1000 Mbps Bộ điều khiển Ethernet gigabit một cổng PCI Express x1 1000BASE-T Công Nghệ Quản Trị Tích Cực Intel®, IPMI truyền qua thông qua Tiêu Chuẩn SMBus: WoL, khởi động từ xa PXE, ASF 2.0
Bộ điều khiển Ethernet Intel® 82572 Gigabit 10/100/1000 Mbps Bộ điều khiển Ethernet gigabit một cổng MAC/PHY/SerDes PCI Express x4, x2, x1 1000BASE-T, SerDes IPMI truyền qua thông qua SMBus hoặc FML, Tiêu Chuẩn khởi động iSCSI: ASF 2.0, WoL, Khởi Động Từ Xa PXE, VLAN lọc
Bộ điều khiển Ethernet Intel® 82547 Gigabit 10/100/1000 Mbps Bộ điều khiển Ethernet gigabit một cổng PCI 2.3 1000BASE-T IPMI truyền qua thông qua SMBus, WoL, Khởi động từ xa PXE, ASF 2.0
Bộ điều khiển Ethernet Intel® 82545 Gigabit 10/100/1000 Mbps Bộ điều khiển Ethernet gigabit một cổng PCI-X 1.0   IPMI truyền qua thông qua SMBus, WoL, khởi động từ xa PXE, ASF 2.0, lọc VLAN
Bộ điều khiển Ethernet Intel® 82541 Gigabit 10/100/1000 Mbps Bộ điều khiển Ethernet gigabit một cổng PCI 2.3   IPMI truyền qua thông qua SMBus, WoL, Khởi động từ xa PXE, ASF 2.0
Bộ điều khiển Ethernet Intel® 82540 Gigabit 10/100/1000 Mbps Bộ điều khiển Ethernet gigabit một cổng PCI 2.2   IPMI truyền qua thông qua SMBus, WoL
1 Gigabit Ethernet PHY
Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
Mô Tả
Giao Diện Máy Chủ Giao diện Ngoài Các công nghệ tiên tiến
Kết nối Mạng Ethernet Intel® Gigabit I347-AT4 10/100/1000 Mbps Gigabit PHY bốn cổng SGMII 1000BASE-T  
Kết nối Mạng Ethernet Intel® 82579LM và 82579V Gigabit 10/100/1000 Mbps Gigabit PHY một cổng PCIe/SMBus cho Chipset Intel® Dòng 6 1000BASE-T Intel AMT, PXE, WoL
Kết nối Mạng Ethernet Intel® 82578 Gigabit 10/100/1000 Mbps Gigabit PHY một cổng PCIe / SMBus cho Chipset Intel® Dòng 5 1000BASE-T Intel® AMT, khởi động iSCSI, PXE, WoL
Kết nối Mạng Ethernet Intel® 82577 Gigabit 10/100/1000 Mbps Gigabit PHY một cổng PCIe / SMBus cho Chipset Intel® Dòng 5 1000BASE-T Intel AMT, PXE, WoL
Kết nối Mạng Ethernet Intel® 82567 Gigabit 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet PHY một cổng GLCI trên chipset Intel® ICH9, ICH10 1000BASE-T Tiêu Chuẩn Công Nghệ Quản Trị Tích Cực Intel: WoL, khởi động từ xa PXE, ASF 2.0
Kết nối Mạng Ethernet Intel® 82566 Gigabit 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet PHY một cổng GLCI trên chipset Intel ICH9, ICH10 1000BASE-T  
Kết nối Mạng Ethernet Intel® 82564 Gigabit 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet PHY hai cổng, gigabit Ethernet PHY một cổng GLCI trên chipset Intel® ESB2 1000BASE-T  
Kết nối Mạng Ethernet Intel® 82563 Gigabit 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet PHY hai cổng, gigabit Ethernet PHY một cổng GLCI trên chipset Intel® ESB2 1000BASE-T  
Bộ điều khiển 10/100
Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
Mô Tả
Giao Diện Máy Chủ Giao diện Ngoài Các công nghệ tiên tiến
Intel® 82552V Fast Ethernet PHY 10/100 Mbps 10/100 PHY Một Cổng     GLCI/LCI 100BASE-T  
Intel® 82562 10/100 PHY
10/100 Mbps Ethernet PHY nhanh một cổng LCI trên chipset Intel® ICH 100BASE-T  
Bộ điều khiển Intel® 82559 10/100
10/100 Mbps Bộ điều khiển Ethernet nhanh một cổng
PCI 2.1 100BASE-T  
Bộ điều khiển Intel® 82551 10/100
10/100 Mbps Bộ điều khiển Ethernet nhanh một cổng PCI 2.2 100BASE-T