Rất tiếc, bản PDF này chỉ có ở dạng tải xuống

Intel® Ethernet Controller X540: Reference Design

Intel® Ethernet Controller X540: Reference Design

Details functional block diagram, external interfaces, support circuits, power supply, and more for the Intel® Ethernet Controller X540.

Read the full Intel® Ethernet Controller X540 Reference Design.

Video Liên Quan