Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có ở dạng tải xuống

Intel® Ethernet Controller X540: Reference Design

Intel® Ethernet Controller X540: Reference Design

Details functional block diagram, external interfaces, support circuits, power supply, and more for the Intel® Ethernet Controller X540.

Read the full Intel® Ethernet Controller X540 Reference Design.

Video Liên Quan