Intel® 82599 10 Gigabit Ethernet Controller: Product Brief

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có sẵn ở dạng tải xuống