• <Xem thêm trên Intel.com

Assign Interrupts to Processor Cores on Intel® Ethernet Controller

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có sẵn ở dạng tải xuống