• <Xem thêm trên Intel.com

Intel® 82574IT and 82574L GbE Controller: Reference Design

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có sẵn ở dạng tải xuống

Intel® 82574IT and 82574L GbE Controller: Reference Design

PCIE single lane 1000/100/10 BASE-T Intel® 82574 Ethernet Controller

Read the full Intel® 82574IT and 82574L GbE Controller Reference Design.