• <Xem thêm trên Intel.com

Ten Ways to Reduce Your Computer's Energy Need

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có sẵn ở dạng tải xuống