Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

Intel® Atom™ Processor N2000/D2000: Platform Overview

Platform overview highlights Intel® Atom™ processor N2000/D2000 series with Intel® NM10 Express Chipset features, such as improved memory, graphics.

Embedded and IoT


Find in-depth documentation, tools, and resources for embedded and IoT developers.

Start designing