• <Xem thêm trên Intel.com

Sử dụng điện trong công việc

Using Electricity on the Job

Sử dụng điện trong công việc

Tóm tắt bài dạy / Unit Summary

Bài dạy học tập dựa trên dự án này tập trung vào chủ đề điện và hiện tượng từ tính. Học sinh sẽ tìm hiểu năng lượng được khai thác như thế nào và điện năng được sử dụng như thế nào trong ngành công nghiệp. Học sinh sẽ tiến hành nhiều thí nghiệm thực tế trong phòng thí nghiệm cũng như cộng tác với các Công ty điện lực thành phố để xây dựng các tài liệu quảng bá về giá trị của điện trong các hoạt động nghề nghiệp. Mỗi nhóm học sinh sẽ tạo một bài trình bày đa phương tiện, ấn phẩm hoặc trang Web nêu rõ tầm quan trọng của điện trong các hoạt động nghề nghiệp và rút ra các bài học dựa trên các tiêu chuẩn địa phương và mục tiêu bài học.

Bộ câu hỏi định hướng bài dạy / Curriculum-Framing Questions

 • Essential Question: Câu hỏi khái quát
  Tại sao chúng ta phải quan tâm đến trái đất?
 • Unit Questions: Câu hỏi bài học
  Mối quan hệ giữa điện và trái đất?
  Bằng cách nào ta có thể khai thác sức mạnh của trái đất?
  Tại sao điện lại quan trọng như vậy?
  Điện được sử dụng trong công việc ra sao?
 • Content Questions: Câu hỏi nội dung
  Dòng điện là gì?
  Các bộ phận của mạch điện bao gồm?
  Định luật Ôm là gì?

Các bước tiến hành bài dạy / Instructional Procedures

Giới thiệu về Dự án và các nội dung cơ bản

Hỏi học sinh Câu hỏi bài học: “Điện và trái đất có mối quan hệ như thế nào?”. Cho học sinh cùng chia sẻ ý kiến. Trong quá trình thảo luận, nêu bật các nguồn tài nguyên thiên nhiên được sử dụng để tạo ra dòng điện. Cho học sinh biết các em sẽ nghiên cứu các nguồn tài nguyên thiên nhiên này trong phần sau của bài học.

Nêu Câu hỏi bài học: “Tại sao điện lại quan trọng như vậy?”. Chia học sinh thành các nhóm nhỏ và yêu cầu các em sử dụng bản đồ khái niệm để trả lời câu hỏi bài học này. Nếu bạn chọn hoạt động này, bạn có thể sử dụng Công cụ lý luận – Seeing Reason Tool để xây dựng bản đồ khái niệm.

Giới thiệu phần lớn các nội dung chủ yếu thông qua các hoạt động thí nghiệm thực tiễn, bao gồm tĩnh điện và dòng điện, mạch nối tiếp và mạch song song, và định luật Ôm. Tham khảo phần Tài nguyên Internet để tìm các trang web cung cấp các thực nghiệm cho các khái niệm này.

Hỏi học sinh: “Bằng cách nào ta có thể khai thác sức mạnh của trái đất?”. Giải thích rằng dòng điện được tạo ra bằng rất nhiều cách, trong đó một số cách có lợi cho môi trường hơn so với các cách khác. Yêu cầu học sinh nhóm các mục sau thành từng nhóm:

 • Than đá
 • Hạt nhân
 • Khí đốt tự nhiên
 • Dầu lửa
 • Thủy năng
 • Khí sinh học
 • Địa nhiệt
 • Năng lượng mặt trời
 • Năng lượng gió

Giải thích cho học sinh rằng trong 2 tuần đầu, các em sẽ học các khái niệm chính về điện. Sau đó, các em sẽ nghiên cứu và xây dựng các bài trình bày đa phương tiện trả lời cho các câu hỏi sau về cùng một dạng dòng điện:

 • Dạng dòng điện này được tạo ra như thế nào?
 • Các lợi ích và nguy hiểm mà loại điện năng này mang lại là gì?
 • Loại điện năng này ảnh hưởng thế nào đến môi trường?
 • Tương lai của loại công nghệ đó là gì?

Sau khi hoàn thiện các bài trình bày, hãy để học sinh trình diễn trước lớp các thông tin mà các em có được. Để tổng kết lại, hãy tổ chức thảo luận về Câu hỏi khái quát: “Tại sao chúng ta phải quan tâm đến trái đất?”. Hãy để học sinh so sánh và đối chiếu các dạng kiến tạo năng lượng điện khác nhau và chúng ảnh hưởng ra sao đến môi trường. Yêu cầu học sinh đưa ra kết luận về những hình thức tạo ra điện nào nên tiếp tục được sử dụng trong tương lai.

Giới thiệu Thách thức
Trình bày kịch bản sau:

Công ty điện lực thành phố đề nghị lớp chúng ta hợp tác với họ để xây dựng các tài liệu quảng bá nhằm tuyên truyền và giáo dục người dân về việc điện năng được sử dụng trong nhiều hoạt động nghề nghiệp ra sao. Nhiệm vụ của các em là tạo ra một bài trình bày, ấn phẩm hoặc trang web dành cho người lớn và/hoặc trẻ em trả lời cho các câu hỏi: “Tại sao điện lại quan trọng?” và “Điện được sử dụng như thế nào trong công việc?” Mỗi nhóm phải xác định đối tượng khán giả của mình là ai và sử dụng loại bài tập nào.

Để đảm bảo rằng học sinh hiểu tất cả các yêu cầu của dự án và những yêu cầu này sẽ được đánh giá ra sao, hãy phát Kế hoạch dự án Điện năng và Hướng dẫn chấm điểm (doc) và thảo luận chi tiết mọi tiêu chí trước lớp.

Tiếp theo đó, yêu cầu học sinh bắt đầu tiến hành nghiên cứu các thông tin nghề nghiệp. Việc này sẽ giúp các em chọn ra 1 nghề nghiệp để sau đó các em sẽ xây dựng các tài liệu quảng bá dành cho nghề nghiệp này. Hãy phát Bản Tóm tắt Nghề nghiệp (doc). Giải thích rằng từng nhóm sẽ nghiên cứu ít nhất 3 nghề nghiệp có sử dụng điện năng như một công cụ quan trọng và ý nghĩa trong công việc của họ. Tối thiểu, học sinh sẽ:

 • Xác định hoặc lý giải trong Bản tóm tắt điện được sử dụng như thế nào trong mỗi nghề nghiệp
 • Giải thích các kỹ năng khác mà mỗi nghề nghiệp đòi hỏi
 • Kể ra những yếu tố tích cực và tiêu cực cho mỗi ngành nghề
 • Đưa ra một gợi ý

Sau khi hoàn thành các bản tóm tắt, các nhóm học sinh lựa chọn loại nghề nghiệp mà từ đó các em sẽ thiết kế các tài liệu quảng bá. Nói cho học sinh biết rằng bước kế tiếp là các em sẽ phải xây dựng một kế hoạch quảng bá và nộp để giáo viên duyệt. Sau đó, học sinh sẽ chọn thiết kế ấn phẩm, trang Web hay là bài trình bày đa phương tiện (ppt). Yêu cầu học sinh sử dụng Kế hoạch dự án điện năng và Hướng dẫn chấm điểm (doc) để tham khảo trong quá trình xây dựng kế hoạch dự án và tuyên truyền. Giải thích chi tiết và hạn định thời gian cho cả hai mục này. Rồi cho học sinh thời gian để tạo ra một kế hoạch tổng thể. Hãy thu hút học sinh vào quá trình đánh giá bằng cách để các em tự đánh giá các kế hoạch dự án của mình và các bạn khác. Nhắc nhở học sinh rằng đánh giá của các em phải có các ý kiến mang tính xây dựng.

Khi duyệt xong các bản kế hoạch, hãy cho học sinh nhiều thời gian để các nhóm học sinh thiết kế các tài liệu quảng bá của mình. Sau đó, dành thời gian để mỗi nhóm chia sẻ các tài liệu dự án của các em trước lớp. Tiếp theo là một phỏng vấn toàn lớp.

Tóm tắt Dự án
Một lần nữa nêu lại các câu hỏi: “Làm thế nào chúng ta có thể khai thác sức mạnh của Trái đất?” “ Tại sao điện lại quan trọng như thế?”, và “Điện được sử dụng như thế nào trong công việc?”. Hướng dẫn học sinh trả lời theo dạng bài viết và hỗ trợ những câu trả lời bằng những bằng chứng mà các em đã thu thập được trong quá trình nghiên cứu và điều tra khoa học.

Các kỹ năng cần thiết / Prerequisite Skills

 • Kỹ năng cơ bản về sử dụng máy tính
 • Dựng kịch bản bằng tranh/ảnh

Điều chỉnh dạy học theo đối tượng / Differentiated Instruction

Học sinh tiếp thu chậm

 • Cung cấp các mẫu hỗ trợ học sinh về cách tổ chức và viết bài
 • Vạch ra các chủ đề chính giúp học sinh hình dung về tổ chức thông tin một cách cụ thể
 • Cung cấp danh mục các từ vựng và định nghĩa

Học sinh năng khiếu

 • Khuyến khích học sinh tham gia vào các dự án cộng tác trực tuyến có liên quan đến điện năng
 • Cho phép học sinh lựa chọn việc đưa ra một cách thức mới về sử dụng điện cho một nghề nghiệp cụ thể nào đó mà có thể giúp làm cho công việc dễ dàng hơn hoặc có năng suất hơn và thiết kế các tài liệu quảng bá về điều này thay cho việc báo cáo về các cách thức sử dụng hiện có.

Học sinh đang học tiếng Anh

 • Hỗ trợ từ các giáo viên tiếng Anh
 • Ghép cặp học sinh đó với một học sinh có khả năng tiếng Anh và cùng sử dụng ngôn ngữ bản địa
 • Cung cấp danh mục các từ vựng và định nghĩa
 • Cho phép nộp các bản vẽ, mô hình, đồ thị và biểu đồ để thể hiện khả năng hiểu biết của mình thay cho dùng toàn chữ.

Tiến trình đánh giá / Assessment Processes

Bên cạnh các bài kiểm tra, các thực hành thí nghiệm và quan sát trực tiếp, có thể sử dụng Kế hoạch dự án Điện năng và Hướng dẫn chấm điểm (doc) để chấm điểm các dự án. Hãy thu lại các bản tự đánh giá cá nhân và đánh giá của các bạn cùng lớp trước khi sử dụng bản hướng dẫn cho điểm để đánh giá chính thức các dự án của học sinh. Việc đánh giá tập trung vào phần nội dung cũng như phần bài luận trả lời những Câu hỏi định hướng bài học.

Xuất xứ hồ sơ bài dạy / Credits

Debra Power đã tham gia Chương trình Dạy học của Intel, và đã nảy ra ý tưởng này cho dự án lớp học. Một nhóm giáo viên đã mở rộng kế hoạch này với kết quả là Kế hoạch bài dạy bạn thấy ở trên. Xin cảm ơn cô Trần Thị Vân-Giáo viên môn Lý, trường THPT Nguyễn Huệ - Giáo viên Cốt cán của Chương trình đã đọc và góp ý cho Hồ sơ bài dạy này.

Sử dụng điện trong công việc

Tóm lược (At a Glance)

Cấp học: Lớp 10-12

Môn học: Khoa học Vật lý

Đề tài:
Khoa học trái đất, Điện

Trọng tâm học tập:
Điện trong công việc; Các tác động đến môi trường

Thời gian cần thiết:
3-4 tuần, 50 phút học mỗi ngày

Công cụ hỗ trợ (Things You Need)

Tiêu chuẩn >

Tài nguyên >

In Hồ sơ bài dạy này >