• <Xem thêm trên Intel.com

Đá trong thành phố chúng tôi

Đá trong thành phố chúng tôi

Tóm tắt bài dạy / Unit Summary

Đá và khoáng vật xung quanh chúng ta được sử dụng nhiều trong cuộc sống hàng ngày hơn chúng ta thường nghĩ. Trong giới hạn của Dự án này, học sinh chỉ nghiên cứu đặc tính của các loại đá, khoáng vật và làm thế nào để chúng phục vụ cho cuộc sống hàng ngày của con người. Sử dụng kiến thức tìm được, học sinh đóng vai trò là những nhà địa chất, nghiên cứu các loại đá và khoáng vật trong một khu vực được chỉ định. Nhiệm vụ của học sinh là cùng làm một bản đề cương trình Uỷ ban Quy hoạch Thành phố về tài nguyên tự nhiên có thể sử dụng được cho sự phát triển của thành phố và tại sao thành phố nên sử dụng các tài nguyên tự nhiên này. Các em trình bày Dự án dưới hình thức bài trình bày đa phương tiện trong buổi họp về quy hoạch thành phố.

Bộ câu hỏi Định hướng / Curriculum Framming Questions

 • Essential Question: Câu hỏi Khái quát
  Bạn thấy có những thay đổi nào?
 • Unit Questions: Câu hỏi Bài học
  Hòn đá trên tay tôi có thể phục vụ gì cho cuộc sống của tôi?
  Tại sao đá và khoáng vật lại quan trọng đối với chúng ta đến như vậy?
  Tại sao chúng ta phải nhìn xa hơn cho thế hệ mai sau?
 • Content Question: Câu hỏi Nội dung
  Đá mắc ma, đá trầm tích, đá biến chất là gì?
  Các loại đá khác nhau hình thành như thế nào?
  Vòng đời của đá bao gồm những loại đá khác nhau nào?
  Tại sao các loại đá lại khác nhau?
  Một vài đặc tính  của khoáng vật là gì?

Tiến trình đánh giá / Assessment processes

Xem xét sự đa dạng của các bản đánh giá lấy học sinh làm trung tâm được sử dụng trong hồ sơ bài dạy– Đá trong thành phố chúng tôi. Các đánh giá này giúp học sinh và giáo viên thiết lập mục tiêu; theo dõi sự tiến bộ của học sinh; cung cấp phản hồi; đánh giá tư duy, tiến trình, năng lực thể hiện và sản phẩm; và phản hồi học tập thông qua chu trình học tập.

Các bước tiến hành bài dạy / Instructional Procedures

Ngày thứ nhất
Ôn lại  những kiến thức đã học, chỉ cho học sinh có 3 loại đá khác nhau (đưa ra ví dụ về đá mắc ma, đá biến chất, đá trầm tích) và đưa ra câu hỏi bài học Hòn đá này có thể phục vụ gì cho cuộc sống của tôi?  Thống kê câu trả lời của học sinh dưới dạng biểu đồ rồi dán kết quả lên tường để phục vụ cho bài học.

Hướng cho học sinh thảo luận về câu hỏi Tại sao các loại đá lại khác nhau? Hướng dẫn học sinh nghiên cứu đá mắc ma, đá trầm tích, đá biến chất. Trong khi học sinh tiến hành nghiên cứu, giáo viên đưa ra các câu hỏi thăm dò, đảm bảo rằng các em hiểu được mỗi một loại đá được hình thành như thế nào, các em có thể phân biệt được từng cặp đá mẫu không, có thể giải thích từng loại đá được sử dụng trên thế giới như thế nào không. Lưu ý cho học sinh biết có nhiều trang web trên mạng internet chỉ ra cho chúng ta từng loại đá được hình thành như thế nào (tham khảo Tài nguyên internet về một số trang web tham khảo). Sau khi việc nghiên cứu được hoàn thành, cho cả lớp tạo một danh sách về mỗi loại đá được sử dụng như thế nào trên thế giới và dán nó lên tường.

Ngày thứ hai
Học sinh được tìm hiểu về các loại khoáng vật. Giáo viên đưa ra câu hỏi bài học Tại sao đá và khoáng vật lại quan trọng đối với chúng ta? và Hòn đá trên tay tôi phục vụ gì cho cuộc sống của tôi? Hướng dẫn thảo luận đến vấn đề làm thế nào các khoáng vật lại tạo ra nhiều nguyên liệu cho cuộc sống của con người đến vậy. Cho học sinh tìm kiếm trên internet các khoáng vật khác nhau và công dụng của chúng. Ví dụ, đá tan được sử dụng làm bột tan (dùng trong ngành mỹ phẩm làm cho da trở nên mịn và khô), florua có trong kem đánh răng, thạch cao làm vữa trát tường. Hỏi học sinh liệu cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao nếu không có các khoáng vật trên. 

Tổ chức các buổi thảo luận khi học sinh đang thực hịên công việc nghiên cứu và làm việc trong phòng máy để theo dõi tiến trình,  kiểm tra việc hiểu bài và  trợ giúp thêm khi cần thiết.

Ngày thứ 3
Cho học sinh tìm hiểu các loại đá khác nhau. Thảo luận về các loại đá kết hợp với nhau như thế nào để trở thành các khoáng vật và để nhận biết được các loại đá cần phải phân biệt được các khoáng chất và tỷ lệ khoáng có trong từng loại đá. Giới thiệu cho học sinh phương pháp khoa học để nhận biết khoáng vật. Đưa ra một vài ví dụ về khoáng vật. Dán hình ảnh về đá và khoáng vật lên tường để phục vụ bài dạy. Cho học sinh thực hành khảo cứu để xem liệu các em có thể phân biệt các loại đá đã tự tìm thấy hay không. Sử dụng phòng máy tính của nhà trường và bên ngoài. Tham khảo thêm tài nguyên internet.

Ngày thứ 4
Đưa ra câu hỏi khái quát Bạn thấy có những thay đổi nào? Thảo luận với học sinh về việc thế giới và trái đất của chúng ta liên tục biến đổi - chủ yếu với một tốc độ chậm. Mặt đất vẫn đang được hình thành và bị phá vỡ như là một phần trong vòng đời của đá. Vòng đời của đá là một khái niệm khó đối với các em. Học sinh cần phải hiểu rằng các loại đá khác nhau có thể biến đổi từ dạng này sang dạng khác trong vòng đời của đá. Và cũng phải hiểu rằng không có một quy luật nào cho những thay đổi này, đá có thể biến đổi bằng nhiều con đường khác trong quá trình này. Cho học sinh thể hiện nhận thức của các em thông qua vẽ biểu đồ vòng đời của đá và xác định tất cả con đường mà đá có thể đã biến đổi. Đánh giá mức hiểu biết của học sinh bằng biểu đồ của các em. Đưa ra những hướng dẫn thêm nếu thấy cần thiết.

Ngày thứ 5
Hướng dẫn học sinh theo kịch bản sau:
Các em đóng vai trò là những nhà địa chất được chính quyền địa phương thuê, nhằm giúp các nhà quy hoạch thành phố nhận biết các tài nguyên tự nhiên có thể được sử dụng để xây và nâng cấp  vỉa hè, lối đi,  các toà nhà và các cấu trúc xây dựng khác. Học sinh trình bày đề cương bằng bài trình bày đa phương tiện (ppt) cho các nhà quy hoạch thành phố.

Tiến hành thảo luận xem tại sao sử dụng tài nguyên thiên nhiên sẵn có ở địa phương lại có lợi.

Nêu ý kiến rằng việc khai khoáng cần đầu tư rất tốn kém. Các nhà địa chất cần phải biết tỷ lệ khoáng có trong một loại đá nhất định để xem liệu có đáng tiến hành khai khoáng tại địa phương đó không. Nếu họ tìm kiếm quặng đồng và việc lấy mẫu cho thấy chỉ có 1% là đồng trong đó thì việc khai khoáng trên điểm lấy mẫu sẽ không khả thi. Hơn nữa, nếu việc lấy mẫu có tỷ lệ quặng đồng trên 35% thì mỏ quặng này có giá trị và việc khai thác quặng ở địa phương  sẽ thu được lợi nhuận.

Cho học sinh khảo cứu theo nhóm, giao cho mỗi nhóm một cái bánh quy làm từ vài loại nguyên liệu. Hướng dẫn học sinh tìm khối lượng  của cái bánh, tách biệt các nguyên liệu mà các em có thể nhận dạng (nho, hạt dẻ, sô cô la, vv) và tìm khối lượng của từng nhóm thành phần nguyên liệu, tìm ra tỷ lệ phần trăm của từng thành phần. 

Yêu cầu học sinh tưởng tượng rằng những nguyên liệu này trước kia là khoáng sản như đồng, vàng, niken. Đưa ra những câu hỏi cho học sinh:

 • Dựa vào các thành phần có trong mẫu khoáng, em có cho rằng các nhà địa chất nên tiến hành khai thác không? Vì sao em cho là như vậy?
 • Tại sao chúng ta lại phải lấy mẫu trước thay vì bắt tay vào việc khai thác luôn?

Ngày thứ 6 – 8
Học sinh làm việc theo nhóm để tiến hành nghiên cứu cho bài trình bày của mình. Yêu cầu học sinh tìm hiểu về các vùng khác nhau của đất nước để các em có được cái nhìn tổng quan về tài nguyên tự nhiên của quốc gia mà không chỉ riêng ở khu vực của mình. Phát cho học sinh tờ hướng dẫn cho điểm về nguyên liệu tự nhiên (doc) đây là tiêu chí để học sinh hoàn thiện bài trình bày của mình. Trong sản phẩm của các em, yêu cầu tập trung vào những vấn đề sau: 

 • Các loại đá và khoáng vật có tại địa phương (với trữ lượng đủ lớn để có thể khai thác được)
 • Các loại đá và khoáng vật có thể được sử dụng như thế nào ở trong thành phố?
 • Tại sao người dân thành phố nên dùng các loại đá và khoáng vật này?
 • Tại sao đá và khoáng vật lại quan trọng đối với chúng ta đến như vậy?

Ngày 9-10
Học sinh phải  trình bày dự án của họ trước Ủy ban Quy hoạch. Yêu cầu các em tự xem lại bài trình bày của mình bằng cách sử dụng Hướng dẫn cho điểm về nguyên liệu tự nhiên (doc). Tổ chức các cuộc thảo luận học sinh nhằm cung cấp phản hồi cho các nhóm qua phiếu  phản hồi từ bạn học (doc). Sau đó cho học sinh cơ hội để chỉnh lại bài trình bày của các em dựa trên những thông tin phản hồi.

Để ghi nhận sự cố gắng của các em, giáo viên mời cha mẹ học sinh, các thầy cô giáo trong nhà trường và các thành viên khác trong cộng đồng đến tham dự buổi họp về Quy hoạch Thành phố. Nếu có thể, sự kiện này nên được tổ chức trong phòng máy để nhiều  học sinh có thể trình bày dự án cùng một lúc. Khi đại biểu đi tham quan các bài trình diễn, học sinh cần phải sẵn sàng để trả lời các câu hỏi. Hoặc có thể cho học sinh in một hoặc hai trang tâm đắc nhất và dán quanh phòng. Khách có thể đi vòng quanh xem các sản phẩm trong khi học sinh giải đáp các thắc mắc  hay đàm luận về nội dung của dự án và những gì các em đã học được. Các mẫu đá và khoáng vật được trưng bày có lẽ là cách tốt nhất để khách có được cái nhìn thực tế về loại tài nguyên nào nên được cân nhắc sử dụng trong thành phố. Buổi trình diễn Kế hoạch Thành phố cũng là một cơ hội để các em ăn mừng thành công và đón nhận sự ghi nhận của mọi người cho thời gian và công sức các em đã đầu tư cho bài học. Trong khi học sinh trình bày ở buổi họp về Quy hoạch Thành phố, đánh giá khả năng trả lời các câu hỏi được đưa ra của các em thông qua hướng dẫn cho điểm về nguyên liệu tự nhiên (doc).

Sau buổi  Trình diễn Kế hoạch Thành phố, cho học sinh xem lại biểu đồ câu trả lời của các em cho câu hỏi bài học Hòn đá này phục vụ gì cho cuộc sống của tôi. Yêu cầu học sinh viết ra câu trả lời sau khi các em đã có cơ hội tìm hiểu kỹ hơn về các loại đá.

Các kỹ năng cần thiết / Prerequisite Skills

 • Kiến thức về phần mềm trình bày đa phương tiện.

Điều chỉnh dạy học theo đối tượng / Differentiated Instruction

Học sinh tiếp thu chậm

 • Lựa chọn các nhóm học tập để tạo cho tất cả học sinh những cơ hội tốt nhất.
 • Cung cấp các nguồn tài liệu học tập đa dạng, khái quát để có nhiều phương thức hỗ trợ học tập.
 • Cung cấp nhiều hướng dẫn và hỗ trợ hơn trong quá trình tìm kiếm thông tin trên internet để thúc đẩy quá trình học tập đạt được thành công.
 • Điều chỉnh thêm thời gian nghiên cứu và sử dụng máy tính, sử dụng các trang trình chiếu mẫu, đưa ra quy định cụ thể và hỗ trợ bằng những hướng dẫn trợ giúp.

Có những điều chỉnh cần thiết tương ứng với kế hoạch học tập của từng học sinh

Học sinh năng khiếu 

 • Cho học sinh cùng nhau khai thác sâu hơn bài trình bày bằng cách sử dụng các công nghệ khác nhau.
 • Cho học sinh liên hệ với các diễn giả hoặc liên hệ với các nhà chuyên môn trong lĩnh vực này qua thư điện tử.

Học sinh đang học tiếng Anh

 • Nếu có thể, cho học sinh làm việc theo cặp – với một học sinh song ngữ hoặc một người tình nguyện trong cộng đồng.
 • Cung cấp các mẫu bằng ngôn ngữ bản địa của học sinh đó.
 • Cung cấp các bài khóa và các trang web bằng ngôn ngữ bản địa của học sinh đó nếu có thể.

Xuất xứ hồ sơ bài dạy / Credits
Julia Fischer đã từng tham dự Chương trình Dạy học của Intel, và sau đó đã đưa ra ý tưởng dự án lớp học này. Một nhóm các giáo viên đã phát triển thành hồ sơ bài dạy trên.

Đá trong thành phố chúng tôi

Tóm lược
(At a Glance)

Cấp học: Lớp 6-8

Môn học:
Địa chất, Khoa học trái đất

Đề tài:
Đá và khóang vật, Khai khoáng

Các kỹ năng tư duy bậc cao: Phân tích, Tổng hợp

Trọng tâm học tập: Đặc tính của đá và khoáng vật, Vòng đời của đá và Khai khoáng

Thời gian cần thiết:
Ít nhất là 10 tiết học, mỗi buổi 45 phút

Bối cảnh (doc): 
Lớp học bang Arizona, Hoa Kỳ

Công cụ hỗ trợ (Things You Need)

Đánh giá >

Chuẩn >

Tài nguyên >

In Hồ sơ bài dạy >