• <Xem thêm trên Intel.com

Gia đình tôi

Quá khứ, Hiện tại và Tương lai

My Family: Past, Present, and Future

Tóm tắt bài dạy / Unit Summary

Các em học sinh lớp hai khám phá cuộc sống của những con người thực sự, những người tạo nên sự khác biệt trong cuộc sống hàng ngày của chúng. Chúng phân biệt các sự kiện xảy ra từ rất lâu và những sự kiện mới xảy ra ngày hôm qua bằng cách tìm hiểu lịch sử gia đình. Rất nhiều công việc sẽ được thực hiện nhằm gìn giữ quá khứ, nắm bắt hiện tại hay tác động đến tương lai, bao gồm việc phân tích thông tin và rút ra các kết luận xem tại sao thế giới lại thay đổi và nó đã thay đổi ra sao. Bài học kết thúc bằng việc các học sinh tạo ra những gói thời gian lịch sử gia đình có thể gìn giữ lại được quá khứ và hiện tại cho tương lai sau này.

Bộ câu hỏi Định hướng / Curriculum-Framing Questions

 • Essential Question: Câu hỏi Khái quát
  Tôi sẽ tạo ra sự khác biệt bằng cách nào?
 • Unit Questions: Câu hỏi Bài học
  Tôi có thể gìn giữ quá khứ, nắm bắt hiện tại và tác động đến tương lại như thế nào?
  Tôi đã đến từ đâu và sẽ đi đâu?
  Cuộc sống đã thay đổi như thế nào kể từ khi bố mẹ, ông bà bằng tuổi tôi?
 • Content Questions: Câu hỏi Nội dung
  Tổ tiên của chúng ta là ai?
  Những vật dụng nào có thể dạy cho chúng ta về quá khứ?

Tiến trình đánh giá / Assessment Processes

Xem các bản đánh giá lấy học sinh làm trung tâm được sử dụng như thế nào trong Hồ sơ bài dạy Gia đình tôi: Qúa khứ, Hiện tại và Tương lai. Những bản đánh giá này giúp học sinh và giáo viên thiết lập mục tiêu, theo dõi sự tiến bộ của học sinh, cung cấp phản hồi, đánh giá tư duy, tiến trình, năng lực thể hiện và sản phẩm; và phản hồi học tập thông qua chu trình học tập.

Các bước tiến hành bài dạy / Instructional Procedures 

Trước khi tiến hành bài học
Trước khi tiến hành bài học, tạo lập và cập nhật 1 trang web của lớp bao gồm các thông tin về dự án, đánh giá cũng như các kỳ hạn và các liên kết (link) hữu dụng cho bài học. Gửi một bản tin về bài học về nhà học sinh. Có thể cần phải tạo một biểu đồ từ vựng của lớp và bổ sung trong suốt bài học. Một vài từ có thể được dùng để mở đầu biểu đồ như: các vật dụng quá khứ, thế hệ, bảo tồn, tác động, tổ tiên, lịch sử, quá khứ, hiện tại, tương lai.

Giới thiệu bài học
Đưa ra câu hỏi bài học: Tôi có thể gìn giữ quá khứ, nắm bắt hiện tại và tác động đến tương lại như thế nào? Tạo lập một biểu đồ lớp học theo những tiêu đề dưới đây:

Gìn giữ quá khứ Nắm bắt hiện tại Tác động đến tương lai

Nhắc nhở học sinh về Câu hỏi khái quát: Tôi sẽ tạo ra sự khác biệt bằng cách nào?

Nói cho các em biết rằng một vài tuần tới, lớp học sẽ khám phá gia đình tạo ra sự khác biệt trong cuộc đời của các thành viên trong gia đình ra sao, và các em có thể tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của các thành viên trong gia đình mình như thế nào.

Yêu cầu các em cân nhắc cách chúng có thể “tạo nên sự khác biệt” trong gia đình mình bằng cách gìn giữ quá khứ, nắm bắt hiện tại và tác động đến tương lai. Thảo luận xem những từ ngữ này có ý nghĩa gì và tại sao chúng lại quan trọng bằng cách sử dụng biểu đồ từ vựng đã được tạo lập trước đó.

Để các em động não đưa ra các câu trả lời theo từng cặp hoặc nhóm nhỏ. Sau đó, để các nhóm nhỏ chia sẻ thông tin với các nhóm lớn hơn rồi ghi lại tất cả các câu trả lời trên biểu đồ lớp học. Quay lại biểu đồ đó thường xuyên và bổ sung trong suốt quá trình học.

Gìn giữ quá khứ
Sơ đồ phả hệ
Giới thiệu ý tưởng gói thời gian tới các học sinh, và giải thích cách các em sẽ tạo ra và thu thập một vài vật dụng trong quá khứ cho gói thời gian nhằm gìn giữ lại lịch sử của chúng.

Giải thích cho học sinh rằng một cách giúp gìn giữ quá khứ là hoàn thiện sơ đồ phả hệ cho gói thời gian. Giới thiệu khái niệm sơ đồ phả hệ và chia sẻ một ví dụ. Ngoài việc ghi lại tên, ngày sinh, học sinh cũng sẽ ghi lại những đặc điểm, tính cách của từng thành viên trong gia đình. Các em sử dụng thông tin này để hoàn thành biểu đồ Venn nhằm so sánh và đối chiếu các đặc điểm để quyết định xem chúng giống và khác nhau ra sao giữa các thành viên trong gia đình và coi như một nguồn tài liệu (ngày sinh) phục vụ nghiên cứu sau này để so sánh cuộc sống khi họ hàng của chúng ở cùng một độ tuổi.

Phát tài liệu sơ đồ phả hệ (doc). Thảo luận các mục mà học sinh được yêu cầu phải hoàn thành:

 • Ngày sinh
 • Màu mắt
 • Màu tóc
 • Các đặc điểm và sở thích
 • Tôi giống người này như thế nào

Để học sinh mang về nhà và hoàn thành sơ đồ phả hệ. Trong toàn bộ tuần sau, sắp xếp cho học sinh chia sẻ sơ đồ phả hệ của mình với cả lớp. Sau đó các sơ đồ phả hệ này sẽ được bổ sung vào các gói thời gian.

Tiểu sử người thân hay tổ tiên
Giải thích cho học sinh rằng chúng cũng có thể gìn giữ quá khứ bằng cách tạo một tiểu sử đa phương tiện về một thành viên trong gia đình – người đã tạo ra sự khác biệt. Học sinh sẽ phỏng vấn người đó (nếu người này vẫn còn sống) và / hoặc những người thân khác để thu thập thông tin về người mà các em đã lựa chọn. Học sinh cũng có thể quét ảnh và tổ chức thông tin thành một bài thuyết trình phong phú và thuyết phục nhằm gìn giữ quá khứ của người này cho các thế hệ tương lai và để bảo vệ ý kiến của mình rằng người này thực sự tạo nên một sự khác biệt. Bài thuyết trình của học sinh cần trả lời được những câu hỏi sau:

 • Ai là người tạo ra sự khác biệt trong gia đình bạn?
 • Cuộc sống đã thế nào khi người này bằng tuổi bạn?
 • Cuộc sống đã thay đổi như thế nào? So sánh quá khứ của người đó với hiện tại của bạn.
 • Cuộc sống khi đó hay cuộc sống hiện tại tốt đẹp hơn? Hãy giải thích xem tại sao và như thế nào.
 • Người đó đã tạo ra sự khác biệt như thế nào?
 • Chúng ta có thể học được gì từ người đó?
 • Tại sao chúng ta nhớ tới người này, và như thế nào?

Xem mẫu tiểu sử đa phương tiện (ppt), sau đó, cả lớp động não đưa ra một danh sách các câu hỏi phỏng vấn có những thông tin yêu cầu ở trên. Sắp xếp và đánh máy lại một danh sách các câu hỏi quan trọng của cả lớp. Mỗi học sinh nên sử dụng các câu hỏi này để phỏng vấn, nhưng chúng cũng có thể tự bổ sung vào danh sách này. Kiểm tra với mỗi học sinh để chắc chắn rằng các em đã lựa chọn được một thành viên gia đình để phỏng vấn hoặc thu thập thông tin. Các học sinh phải có một khung thời gian để hoàn thành bài phỏng vấn, do đó các em có thể bắt tay vào làm bài thuyết trình đa phương tiện trong lớp. Nếu có thể, để các em quay phim bài phỏng vấn của mình và chèn đoạn phim đó vào bài thuyết trình.

Phát bản tự đánh giá (doc) tiểu sử đa phương tiện và kiểm tra lại bảng kiểm mục với học sinh. Bản tự đánh giá vạch ra những kỳ vọng đối với dự án và để học sinh sử dụng để giám sát tiến bộ của mình. Sau khi học sinh hoàn thành nghiên cứu, tiến hành phỏng vấn và sẵn sàng để xây dựng bài thuyết trình, hãy ấn định thời gian cho các em làm việc trên máy tính. Kết hợp với các phụ huynh tình nguyện hay học sinh khóa trên để giúp học sinh quét ảnh và tạo dựng bài thuyết trình. Ngoài ra, lên lịch để thảo luận với từng học sinh, xem xét bảng kiểm mục tự đánh giá của các em và giải đáp bất cứ câu hỏi nào.

Biểu đồ “Mọi thứ thay đổi như thế nào”
Hoạt động này giúp các học sinh nắm bắt được quá khứ đồng thời bắt đầu tập trung vào hiện tại.

 • Miêu tả một kịch bản phim cỗ máy thời gian. Để các em vờ như trở lại thời điểm của các cụ, ông bà và bố mẹ của các em hồi còn trẻ. Yêu cầu các em sử dụng ngày sinh được ghi lại trên sơ đồ phả hệ và thêm vào đó 7 hoặc 8 năm (tuổi hiện tại của chúng). Sử dụng Gói thời gian Marie* để học sinh kiểm tra giá cả, các sự kiện, nhạc pop và bất cứ thông tin nào khác để tìm hiểu về cuộc sống của họ hàng hay tổ tiên của các em khi họ bằng tuổi chúng.

Kết thúc hoạt động này bằng cách yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi: “Cuộc sống trong quá khứ khác với hiện tại ra sao?”

Trên lớp học, thảo luận câu hỏi bài học: Cuộc sống đã thay đổi như thế nào kể từ khi bố mẹ, ông bà bằng tuổi tôi? Sau khi thảo luận, giải thích để trả lời câu hỏi, các nhóm sẽ phát triển câu hỏi nghiên cứu tập trung vào vấn đề cuộc sống thay đổi như thế nào kể từ khi ông bà, bố mẹ các em còn trẻ. Yêu cầu các em phải đưa ra một giả thuyết về câu hỏi nhóm. Làm mẫu cho các em bằng cách đưa ra một câu hỏi và giả thuyết của lớp.

Hỏi học sinh: Làm thế nào để chúng ta xác định được rằng giả thuyết của chúng ta là đúng? Sau khi thảo luận, giải thích rằng mỗi nhóm phải đưa ra được ít nhất bốn câu hỏi phỏng vấn để trả lời câu hỏi nghiên cứu của nhóm. Làm mẫu cho học sinh những loại câu hỏi giúp đưa tới cho chúng những dữ liệu tốt nhất. Để học sinh tập trung vào các câu hỏi đưa đến các câu trả lời bằng con số.

Sau đó, phân học sinh thành nhóm và giao việc tạo ra câu hỏi nghiên cứu, giả thuyết, và các câu hỏi phỏng vấn. Gặp gỡ các nhóm để kiểm tra tiến bộ và trả lời bất cứ thắc mắc nào. Về phần bài tập về nhà, giao cho các em phỏng vấn ít nhất 4 nguời, sử dụng câu hỏi mà nhóm các em đã tạo ra.

Ngày tiếp theo, các học sinh phải kết hợp các số liệu của mình với nhóm và tạo lập biểu đồ để thể hiện số liệu. Các nhóm có thể sử dụng mẫu biểu đồ (doc) để ghi lại số liệu của mình. Chỉ cho các em cách phân tích biểu đồ và rút ra một vài kết luận về giả thuyết. Cho phép mỗi nhóm chia sẻ thông tin và kết quả. Yêu cầu học sinh đưa biểu đồ của mình vào các bài thuyết trình đa phương tiện về tiểu sử.

Phần tùy chọn mở rộng: Một vài nhóm có thể muốn mở rộng cuộc điều tra của mình tới lớp đối tượng rộng hơn. Với sự giúp đỡ của các phụ huynh tình nguyện và học sinh lớp trên, các em học sinh có thể thiết kế 1 trang web để điều tra hay sử dụng các công cụ điều tra trực tuyến như Survey Monkey* để thu thập thêm thông tin. Các nhóm có thể đưa lên mạng câu hỏi nghiên cứu, giả thuyết, biểu đồ và tiếp tục thu thập số liệu từ những cuộc điều tra trực tuyến.

Nắm giữ hiện tại
Tự truyện
Quay lại biểu đồ được tạo dựng trong phần mở đầu bài học. Tập trung vào cột giữa “Nắm giữ hiện tại”. Nhắc lại cho học sinh những câu trả lời chúng đã đưa ra trước đây và yêu cầu chúng đưa ra các cách mới giúp nắm bắt hiện tại. Dẫn dắt các em vào cuộc thảo luận về việc ghi lại câu chuyện cuộc đời của một em nào đó và giới thiệu thuật ngữ tự truyện.

Cùng chọn lựa và đọc một tự truyện về một người có độ tuổi phù hợp, tập trung vào các yếu tố tự thuật như là: những năm còn nhỏ, năm đi học, nghề nghiệp, gia đình, những mơ ước, những sự kiện và con nguời có ảnh hưởng, và thành tựu.

Một lần nữa đưa ra Câu hỏi khái quát: Tôi sẽ tạo ra sự khác biệt bằng cách nào? Với các câu hỏi khác như:

 • Tôi từ đâu tới và tôi sẽ đi về đâu? (Câu hỏi bài học).
 • Tôi sẽ kể lại câu chuyện gì?
 • Tôi sẽ được nhớ đến như thế nào?
 • Các thế hệ mai sau sẽ học hỏi đuợc điều gì từ tôi?

Nói cho các em biết rằng chúng có điều kiện để ghi lại câu chuyện cuộc đời của chính mình. Phát bản kiểm mục tự truyện (doc) và xem lại những kỳ vọng đối với dự án. Giải thích cho các em hiểu rằng bản kiểm mục này sẽ được sử dụng để định hướng quá trình làm việc của các em. Phát biểu đồ tổ chức tự truyện (doc) tới từng học sinh và yêu cầu các em bắt đầu phác thảo câu chuyện cuộc sống của mình. Yêu cầu các em tưởng tượng về tương lai cũng như quá khứ và hiện tại của chúng và đưa ra kế hoạch về những gì tương lai có thể nắm giữ cho các em – nghề nghiệp, gia đình, những thành tích,… Nhắc nhở học sinh rằng các tự truyện là một trang lịch sử được ghi lại, vì vậy các em phải viết tự truyện của mình như thể các sự kiện (ngay cả các sự kiện dự kiến xảy ra trong tương lai) đã xảy ra. Xem tự truyện mẫu (doc). Định kỳ gặp gỡ học sinh để xem xét bảng kiểm mục của các em, đánh giá quá trình và tạo cơ hội cho các em nhận thông tin phản hồi của bạn học giữa các giai đoạn xây dựng bản thảo. Học sinh phải nộp lại biểu đồ tổ chức tự truyện để giáo viên xem xét lần cuối trước khi công bố tự truyện của các em lên máy tính.

Lưu ý: Các hoạt động sau đưa lại kết quả là các vật dụng hiện tại mà học sinh bổ sung cho gói thời gian vào cuối bài học. Các hoạt động này có thể được thực hiện ở nhà.

Công thức nấu ăn gia đình
Trong hoạt động này, các học sinh chọn lựa và sao chép một công thức nấu ăn ngon của gia đình cho cuốn sách nấu ăn của lớp và trong gói thời gian của các em. Phát bản công thức nấu ăn (doc) có những mục để học sinh ghi lại tín ngưỡng, những ký ức đặc biệt, hay lịch sử liên quan tới công thức này. Cùng học sinh xem qua tài liệu này, giải thích các kỳ vọng và trả lời bất cứ câu hỏi nào được đưa ra. Cho phép các em mang về nhà làm và mang trở lại lớp học. Ngoài việc bổ sung các công thức nấu ăn vào cuốn sách món ăn của lớp và các gói thời gian, các em còn có thể mang những món ăn của mình tới trường và chia sẻ cho nhau vào cuối bài học. Ông bà, bố mẹ cũng sẽ được mời đến đêm “Kỷ niệm gia đình của chúng ta” để tham dự và xem tất cả các dự án và công thức nấu ăn đa đạng của các gia đình. 

Mốc thời gian
Đưa ra câu hỏi bài học: Tôi đã đến từ đâu và sẽ đi đâu? Và giải thích cho các em biết một cách đơn giản để trả lời câu hỏi này là tạo ra những mốc thời gian. Sử dụng các mốc thời gian mẫu để chỉ cho học sinh biết các sự kiện chính của đời người có thể đuợc ghi lại như thế nào. Chỉ cho các em thấy rằng mốc thời gian có thể được tạo lập bằng nhiều cách. Sau khi xem xét và thảo luận một vài mẫu mốc thời gian, yêu cầu mỗi học sinh tạo ra một bảng mốc thời gian của gia đình trong đó thể hiện những sự kiện quan trọng của gia đình từ quá khứ tới hiện tại, bao gồm cả những điều họ mong ước nhưng chưa thành. Yêu cầu học sinh sử dụng thông tin các em đã thu thập được trong bài phỏng vấn của mình và sơ đồ phả hệ để bắt đầu điền vào những phần của hiện tại và quá khứ của bảng mốc thời gian. Đề nghị các em tiếp tục bổ sung vào bảng mốc thời gian của mình khi chúng hoàn thành các công việc khác của bài học này.

Bảng truyền thống
Thảo luận về tầm quan trọng của các truyền thống và truyền thống giúp xác định các gia đình và gìn giữ quá khứ như thế nào. Trả lời các câu hỏi sau:

 • Tại sao truyền thống lại quan trọng?
 • Truyền thống gia đình đuợc yêu thích của bạn là gì?
  • Miêu tả truyền thống đó
  • Đặt truyền thống vào bảng mốc thời gian của bạn
  • Giải thích xem truyền thống này bắt nguồn từ đâu và nó đã được truyền lại như thế nào
 • Truyền thống này làm cho gia đình bạn khác biệt với các gia đình khác như thế nào?
 • Bạn sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đó ra sao?

Mỗi học sinh tạo ra một ô vuông truyền thống gia đình để thể hiện truyền thống gia đình được yêu thích. Kết hợp các ô vuông này để tạo thành một bảng truyền thống của lớp.

Ảnh hưởng tới tương lai
Truyền thống mới
Đưa ra câu hỏi: Quá khứ có thể tồn tại thông qua tôi như thế nào? Để giúp học sinh hiểu được các em có thể tạo ra điều khác biệt trong gia đình mình và ảnh hưởng đến tương lai như thế nào, yêu cầu các em quyết định và viết về truyền thống mới mà chúng muốn bắt đầu và truyền lại cho những thế hệ tương lai. Đề nghị các em bổ sung điều đó vào tự truyện của mình.

Gói thời gian
Đưa ra câu hỏi “Những báu vật” gì giúp kể lại câu chuyện gia đình bạn? Để giúp trả lời câu hỏi này, các học sinh tạo ra một gói thời gian gia đình hoặc hộp báu mà trong đó chỉ bao gồm 10 điều về quá khứ và hiện tại của gia đình các em. Những chiếc hộp hay các vật chứa đựng khác cũng có thể đuợc sử dụng như những gói thời gian. Trang web www.mdhs.org/kids/timecapsule.html* có chứa những chỉ dẫn dễ hiểu về cách tạo ra một gói thời gian. Học sinh có thể gói gọn tất cả các công việc trong bài học hay các bản sao của chúng trong gói thời gian, cùng với bất cứ báu vật nào khác mà chúng cảm thấy có thể giúp để gìn giữ lịch sử gia đình mình, nắm bắt hiện tại và tạo ảnh huởng đến tương lai. Yêu cầu các em sử dụng bản kiểm mục gói thời gian (doc) để đưa ra những miêu tả cho mỗi vật thể. Chỉ cho các em cách gắn những chỉ dẫn với mỗi vật thể. Mỗi gói thời gian của các em sẽ được trưng bày và chia sẻ tại đêm kỷ niệm truớc khi được gắn kín và cất đi.

Tổng kết bài học
Sắp xếp thời gian cho học sinh trình bày bài thuyết trình về tiểu sử đã hoàn thiện của mình với cả lớp. Sử dụng bản tự đánh giá tiểu sử (doc) để đánh giá những công việc đã hoàn thành.

Cuối cùng, để chốt lại bài học, tổ chức buổi tối “Tôn vinh gia đình của chúng ta” và mời các vị ông bà và bố mẹ tới tham dự và chiêm ngưỡng tất cả các dự án hoàn thiện và các mẫu công thức nấu ăn đa đạng của các gia đình. Cho các em lựa chọn có chia sẻ bài thuyết trình tiểu sử của chúng hay không. Ngoài ra, cho các vị khách mời cơ hội đưa ra ý kiến ghi nhận thành tích của học sinh về tác phẩm của chúng.

Quay lại câu hỏi khái quát Tôi sẽ tạo ra sự khác biệt bằng cách nào? và câu hỏi bài học Tôi có thể gìn giữ quá khứ, nắm bắt hiện tại và tác động đến tuơng lai như thế nào?. Yêu cầu học sinh trả lời miệng hoặc bằng bài viết những câu hỏi này.

Các kỹ năng cần thiết / Prerequisite Skills 

 • Các bài tập nhỏ trên bảng tính và sử dụng bàn phím
 • Kinh nghiệm quản lý các file và phần mềm soạn thảo văn bản
 • Kinh nghiệm học tập cộng tác và sử dụng Internet 

Điều chỉnh dạy học theo đối tượng / Differentiated Instruction

Học sinh tiếp thu chậm

 • Chỉnh sửa theo tài liệu hỗ trợ học sinh
 • Cho phép các em làm việc với các học sinh lớp lớn hơn
 • Cho phép học sinh làm việc với sự trợ giúp của giáo viên hay các vị phụ huynh tình nguyện
 • Cung cấp cho các em các dàn bài và các mẫu
 • Nếu có thể, cho phép các em làm bài bằng cách thảo luận nhiều hơn là viết tay 

Học sinh năng khiếu

 • Khuyến khích các em nghiên cứu sâu rộng hơn
 • Yêu cầu học sinh tạo ra một cuốn sách truyền lại cho đời sau thay vì một cuốn chỉ dẫn đơn giản
 • Yêu cầu học sinh tổ chức, liệt kê và tạo ra viện bảo tàng của lớp
 • Đề nghị học sinh tạo giấy mời cho buổi tối tôn vinh gia đình.
 • Đề nghị học sinh tiến hành điều tra qua trang web hoặc hoàn thiện một vài kế hoạch khác liên quan tới bài học từ trang web http://edsitement.neh.gov* (cũng đã đuợc liệt kê trong phần Tài nguyên). 

Học sinh đang học tiếng Anh

 • Khuyến khích những người sử dụng tiếng Anh thành thạo hỗ trợ các em
 • Dành thêm thời gian để hoàn thành các bài được giao
 • Đề nghị các bậc phụ huynh tình nguyện và giáo viên hỗ trợ
 • Phát cho các em các biểu mẫu do giáo viên tạo ra và công cụ bảng biểu để điền thông tin
 • Sử dụng các công cụ học tập trực quan và hấp dẫn, những lời minh hoạ.

Xuất xứ hồ sơ bài dạy / Credits

Một giáo viên đã tham gia Chương trình Dạy học của Intel và sau đó đã đưa ra ý tưởng dự án lớp học này. Một nhóm giáo viên đã phát triển thành ví dụ mà bạn thấy ở đây.

Gia đình tôi

Tóm lược
(At a Glance)

Cấp học: Lớp 2

Môn học:
Nghiên cứu Xã hội, Toán, và Nghệ thuật Ngôn ngữ

Đề tài: Lịch sử gia đình

Kỹ năng tư duy bậc cao: Phân tích, Tổng hợp

Trọng tâm học tập:
Theo dấu lịch sử, so sánh quá khứ và hiện tại, phân tích dữ liệu

Thời gian cần thiết: 3-4 tuần

Công cụ hỗ trợ
(Things You Need)

Đánh giá >

Chuẩn >

Tài nguyên >

In Hồ sơ bài dạy >