• <Xem thêm trên Intel.com

Hệ mét ảo diệu

Metric Madness

Metric Madness

Tóm tắt bài dạy / Unit Summary

Sau khi tham gia các hoạt động tìm hiểu về các thành phần của hệ mét, học sinh chia sẻ các kiến thức và hiểu biết về hệ mét với mọi người qua 1 bài trình bày đa phương tiện. Sau đó, học sinh sẽ đóng vai các nhà toán học, có nhiệm vụ trình bày tầm quan trọng của hệ mét với công chúng và quốc hội. Mục tiêu của học sinh là thu thập những ủng hộ về pháp lý để Hoa Kỳ sử dụng hệ mét làm hệ đo lường duy nhất.

Bộ câu hỏi Định hướng / Curriculum-Framing Questions

 • Essential Question: Câu hỏi Khái quát
  Toán học giúp tôi hiểu về thế giới của mình ra sao?
 • Unit Questions: Câu hỏi Bài học
  Tại sao cần phải biết về hệ mét?
  Sự khác biệt của việc sử dụng inch và cm là gì?
 • Content Questions: Câu hỏi Nội dung
  Các đơn vị đo của hệ mét là gì?
  Đơn vị đo được sử dụng trong thực tế ra sao?
  Đơn vị đo giúp bạn giải quyết vấn đề ra sao?

Tiến trình đánh giá / Assessment Processes

Xem các bản đánh giá lấy học sinh làm trung tâm được sử dụng như thế nào trong Hồ sơ bài dạy Hệ mét ảo diệu. Các bản đánh giá này giúp học sinh và giáo viên thiết lập mục tiêu, theo dõi sự tiến bộ của học sinh, cung cấp phản hồi, đánh giá tư duy, tiến trình, năng lực thể hiện và sản phẩm; và phản hồi học tập thông qua chu trình học tập.

Các bước tiến hành bài dạy / Instructional Procedures

Khám phá hệ mét
Đưa ra câu hỏi khái quát: Toán học giúp tôi hiểu về thế giới của mình ra sao? Ghi các câu trả lời lên 1 tờ giấy và treo nó lên tường để học sinh có thể bổ sung trong suốt phần thời gian còn lại của bài học. Xem xét việc giữ tờ giấy đó trong suốt năm học để học sinh suy nghĩ và bổ sung trong các tiết toán.

Cho học sinh biết các em sẽ chuẩn bị bắt đầu 1 bài học về hệ mét. Thăm dò ý kiến học sinh để xem các đơn bị đo thuộc hệ mét nào các em biết. Đưa ra các câu hỏi bài học: Tại sao cần phải biết về hệ mét? và Sự khác biệt của việc sử dụng inch và cm là gì?

Yêu cầu học sinh viết câu trả lời cho các câu hỏi này vào nhật ký học tập hoặc vở. Nói với học sinh rằng các em sẽ bổ sung những kiến thức này trong quá trình bài học và các em sẽ cần tham khảo lại những câu trả lời này để thực hiện các hoạt động sắp tới.

Hãy ghi nhớ những điểm quan trọng sau khi dạy về hệ mét:

 • Chỉ dạy về hệ mét mà thôi. Không so sánh với hệ đo lường của Anh. Không dạy các yếu tố chuyển đổi. Dạy cách tồn tại cùng với các đơn vị đo chuẩn và các đơn vị thuộc hệ mét hơn là dạy việc đổi từ hệ này sang hệ khác.
 • Nhấn mạnh mối quan hệ giữa hệ tiền tệ (1 hệ thập phân) và hệ mét.
 • Nhấn mạnh mối quan hệ giữa mét, lít và gram.

Sau đây là dàn ý giản thiểu để dạy các bài học về hệ mét trong vòng 2 tuần. Sau mỗi hoạt động, yêu cầu học sinh làm việc theo cặp, xem lại 3 câu hỏi đã được đưa ra vào đầu bài học này và bổ sung vào sổ ghi chép:

 • Sử dụng ống hút làm đơn vị đo. Dùng ống hút để đo bàn (mỗi nhóm dùng các ống hút với chiều dài khác nhau). Chỉ ra sự không thống nhất này. Giới thiệu các đơn vị đo chuẩn. Nói lý do chúng ta sử dụng hệ mét. Làm quen với các từ vựng về hệ mét và thước đo mét.
 • Giới thiệu về milimét và centimét. Thử ước lượng 1 số đồ vật, sau đó tiến hành đo. Để học sinh ước lượng rồi đo 1 số bộ phận của cơ thể mình, ví dụ như ngón tay, khoảng cách từ vai đến khuỷu tay, từ khuỷu tay đến cổ tay, các ngón chân, v.v... Đo chiều cao và sải tay. So sánh các số đo này và thảo luận kết quả.
 • Giới thiệu các dụng cụ đo mét, sau đó học sinh sử dụng các dụng cụ này đo các đồ vật trong phòng. Ôn tập hoạt động này.
 • Luyện tập chuyển đổi trong hệ mét: từ milimét sang centimét, centimét sang mét, mét sang milimét, v.v...
 • Yêu cầu học sinh đi bộ 1 km. Thảo luận về các khoảng cách quen thuộc với học sinh bằng chương trình MapQuest hoặc chương trình bản đồ nào có hỗ trợ khoảng cách theo hệ mét
 • Giới thiệu về khối lượng. Thảo luận sự khác biệt giữa khối lượng và trọng lượng. Giới thiệu dụng cụ cân, yêu cầu học sinh sử dụng gam và kilogam để tính khối lượng 1 số đồ vật và đổi từ gam sang kilôgam và ngược lại.
 • Giới thiệu về thể tích – lít và mililít. Có 1 số dụng cụ chứa để học sinh ước lượng thể tích của chúng, rồi đo lường các dụng cụ này. Chuyển đổi từ lít sang mililít và ngược lại.
 • Giới thiệu về độ C. Để học sinh thực hành cảm nhận 1 số nhiệt độ khác nhau.

Khi thấy học sinh tiếp thu tốt về hệ mét, yêu cầu học sinh hoàn thành 1 bài trình bày đa phương tiện để thể hiện những hiểu biết của mình về hệ mét. Chia lớp thành các nhóm gồm 4 học sinh, mỗi thành viên trong mỗi nhóm được giao các đơn vị đo khác nhau. Cụ thể như sau:

 • Học sinh thứ 1: milimét và centimét
 • Học sinh thứ 2: mét và kilômét
 • Học sinh thứ 3: gam và kilôgam
 • Học sinh thứ 4: lít và độ C

Cho phép mỗi học sinh sử dụng các ghi chép của mình để hoàn thiện bài trình bày. Bài trình bày bao gồm:

 • Giải thích và/hoặc định nghĩa về các đơn vị đo
 • Ký hiệu toán học với sự chuyển đổi từ đơn vị lớn sang đơn vị nhỏ.
 • Ảnh chụp ít nhất 3 vật thể được đo bằng các đơn vị đo thuộc hệ mét
 • Bài toán có liên quan đến các đơn vị đo được giao và giải thích về lời giải
 • 1 slide trả lời câu hỏi: Tại sao cần phải biết về hệ mét?

Phát phiếu hướng dẫn cho điểm bài trình bày (doc) và xem xét các tiêu chí. Bài trình bày đa phương tiện (ppt) thể hiện những gì mỗi học sinh cần hoàn thiện trong lĩnh vực chủ đề của mình. Khi mỗi thành viên của nhóm đã hoàn thành các slide của mình, gộp chúng lại để tạo thành 1 bài trình bày duy nhất. Học sinh có thể trình bày với:

 • Phụ huynh trong các hội thảo (học sinh có thể hướng dẫn cha mẹ về hệ mét)
 • 1 lớp các học sinh nhỏ tuổi hơn

Cùng học sinh xem xét các câu trả lời cho câu hỏi khái quát: Toán học giúp tôi hiểu về thế giới của mình ra sao? Để học sinh bổ sung vào tờ danh sách các ý kiến được đưa ra trước đó.

Xây dựng luận cứ
Cho học sinh biết các em sẽ đóng vai các nhà toán học, có nhiệm vụ trình bày tầm quan trọng của hệ mét. Các em cần phải thuyết phục công chúng bỏ phiếu thông qua điều luật trong đó hệ mét được sử dụng làm đơn vị đo lường duy nhất ở Hoa Kỳ.

Yêu cầu học sinh nghiên cứu và thảo luận tầm quan trọng của hệ mét. Thảo luận theo nhóm về 2 câu hỏi bài học có tác dụng hỗ trợ học sinh hoàn thiện sản phẩm cuối cùng: Tại sao cần phải biết về hệ mét?Sự khác biệt của việc sử dụng inch và cm là gì?

Thông báo cho học sinh rằng các em sẽ tạo 1 tài liệu nêu bật các lý do quan trọng để tìm hiểu về hệ mét. Tài liệu này sẽ được phát cho công chúng cũng như các nhà lập pháp. Phát phiếu tự đánh giá tài liệu (doc) và giải thích các hướng dẫn về tài liệu (doc) sau:

 • Câu chuyện kể về lý do chúng ta cần biết về hệ mét
 • Cho thấy sử dụng hệ mét thật dễ dàng và nguyên nhân các quốc gia khác sử dụng hệ này
 • Bài toán cho thấy sự khác biệt trong việc sử dụng hệ mét và hệ đo lường của Anh.
 • Lý do tại sao chúng ta nên chuyển sang sử dụng hệ mét
 • Cách thức hiện tại chúng ta sử dụng hệ mét trong cuộc sống hàng ngày

Sau khi học sinh hoàn thành tài liệu, lập 1 diễn đàn công chúng giả định để học sinh trình bày các kết quả và tài liệu của mình. Đảm bảo “khán giả” sử dụng phiếu phản hồi (doc) với mỗi bài trình bày.
Vào cuối bài học, quay trở lại câu hỏi khái quát: Toán học giúp tôi hiểu về thế giới của mình ra sao? Yêu cầu học sinh suy nghĩ về bài trình bày của các bạn học, rồi bổ sung các ý kiến vào tờ danh mục được đưa ra ở đầu bài học.

Các kỹ năng cần thiết / Prerequisite Skills

 • Kiến thức thực hành về phần mềm ấn bản và trình bày đa phương tiện
 • Kiến thức thực hành về các kỹ năng soạn thảo văn bản
 • Kiến thức thực hành về nghiên cứu trên Internet

Điều chỉnh dạy học theo đối tượng / Differentiated Instruction

Học sinh tiếp thu chậm / Resource Student

 • Cho thêm thời gian sử dụng máy tính
 • Cho thêm thời gian để hoàn thành các bài tập toán
 • Cung cấp mẫu tài liệu
 • Để học sinh đọc cho người trợ giúp viết
 • Sử dụng giáo viên hoặc người trợ giúp
 • Ghép cặp với 1 học sinh khá

Học sinh năng khiếu / Gifted Student

 • Thách thức học sinh kiểm soát được sự phức tạp của các ứng dụng cũng như phân tích và tổng hợp kiến thức
 • Đề nghị học sinh sử dụng các kỹ năng lãnh đạo để tổ chức và tập hợp nhóm
 • Yêu cầu học sinh trao đổi thư tín với 1 nhà toán học hoặc 1 cá nhân sống ở 1 quốc gia có sử dụng hệ mét
 • Khuyến khích học sinh thu xếp mời 1 diễn giả làm khách mời
 • Yêu cầu học sinh hoàn thiện 1 trang web của lớp trình bày những kết quả học tập của lớp

Học sinh đang học tiếng Anh / English Language Learner(ELL)

 • Ghép học sinh với 1 người Anh bản ngữ để hỗ trợ các công việc của dự án
 • Khuyến khích học sinh chia sẻ kinh nghiệm sử dụng hệ mét tại đất nước mình

Xuất xứ hồ sơ bài dạy / Credits

Một giáo viên đã tham gia Chương trình Dạy học của Intel® và sau đó đã đưa ra ý tưởng dự án lớp học này. Một nhóm giáo viên đã phát triển thành ví dụ mà bạn thấy ở đây.

Hệ mét ảo diệu

Tóm lược
(At a Glance)

Cấp lớp: 6-8

Môn học: Toán

Đề tài: Hệ mét

Các kỹ năng tư duy bậc cao:
Giải quyết vấn đề, Thuyết phục

Trọng tâm học tập:
Hệ mét, Đo lường, Chuyển đổi

Thời gian cần thiết:
2-4 tuần, phụ thuộc vào số lượng bài học về hệ mét cần phải dạy trong 1 tiết toán/ngày

Bối cảnh: 
Từ 1 giáo viên ở bang Arizona, Hoa Kỳ

Công cụ hỗ trợ
(Things You Need)

Đánh giá >

Chuẩn >

Tài nguyên >

In Hồ sơ bài dạy >