• <Xem thêm trên Intel.com

Cuộc thi trồng cây đậu khổng lồ

The Great Bean Race

beanrace

Tóm tắt bài dạy / Unit Summary

Cuộc thi trồng cây đậu khổng lồ bắt đầu. Thi đua giữa các lớp học ở các địa phương khác nhau để tìm ra nhóm hợp tác nào có thể trồng được cây đậu cao nhất. Kiểm soát bằng một vài tiêu chí nào đó (bao gồm thời gian cây phát triển và số hạt đậu), bảy hoặc tám đội trong mỗi lớp thiết kế và lập kế hoạch cho thí nghiệm trồng cây đậu để tìm ra những điều kiện lý tưởng cho cây phát triển. Học sinh tổng hợp những thông tin trồng cây đậu thành một ấn phẩm để miêu tả dự án, kế hoạch và những thông tin về cây đậu.

Bộ câu hỏi Định hướng / Curriculum-Framing Questions

 • Essential Question: Câu hỏi Khái quát
  Có thể nào chinh phục được điều không thể?
 • Unit Questions: Câu hỏi Bài học
  Những điều kiện nào có thể giúp cây đậu phát triển lý tưởng nhất?
  Con người và động vật có thể sống mà không có cây cỏ không?
 • Content Questions: Câu hỏi Nội dung
  Những bộ phận của cây là gì?
  Cây cần gì để sống?
  Chức năng của các bộ phận khác nhau của cây là gì?
  Quang hợp là gì?

Tiến trình đánh giá / Assessment Processes

Xem xét sự đa dạng của các bản đánh giá lấy học sinh làm trung tâm được sử dụng trong hồ sơ bài dạy Cuộc thi trồng cây đậu khổng lồ. Những đánh giá này giúp học sinh và giáo viên thiết lập mục tiêu; theo dõi sự tiến bộ của học sinh; cung cấp phản hồi; đánh giá tư duy, tiến trình, năng lực thể hiện và sản phẩm; và phản hồi học tập trong suốt chu trình học tập.

Các bước tiến hành bài dạy / Instructional Procedures

Chuẩn bị cho hồ sơ bài dạy
6-8 tuần trước khi trình bày dự á

Liên lạc với 2 lớp học ở các địa phương khác nhau để cùng tham gia vào một dự án, nên kết hợp giữa hai địa phương có điều kiện khí hậu khác nhau. Để xác định thông tin về các lớp ở các địa phương cùng tham gia cuộc thi, hãy vào trang web http://www.epals.com/*http://www.kidsgardening.com/*.

3 tuần trước khi trình bày dự án
Cho cây đậu lima nảy mầm dưới thời lượng ánh sáng khác nhau (12 giờ, 18 giờ, hoặc 24 giờ) để thấy rõ sự ảnh hưởng của độ dài chiếu sáng khác nhau đến sự sinh trưởng của cây. Cho học sinh tham gia trực tiếp vào hoạt động này, điều này sẽ là một chuẩn bị tốt cho việc tìm hiểu bài học.

Ôn tập và/hoặc dạy những thuật ngữ khoa học sau:

 • Phân tích
 • Giả thuyết
 • Kết luận
 • Quy trình
 • Sự thay đổi

Khởi đầu
Đọc câu chuyện cổ tích “Jack và cây đậu Beanstalk” cho học sinh. Thảo luận câu chuyện và hướng về những chi tiết thực tế cũng như hư cấu của câu chuyện. Lập bảng so sánh giữa những chi tiết có thật và hư cấu trong câu chuyện và để tạo ra những hiểu biết ban đầu về sự sinh trưởng của cây cho học sinh. Bắt đầu gợi cho học sinh thắc mắc tại sao cây đậu Beanstalk có thể mọc to và khoẻ đến vậy. Thảo luận về sự to lớn khác thường của cây đậu Beanstalk, và tìm cách để biến điều không thể này thành có thể. Ghi lại các câu trả lời của học sinh và giữ lại trong suốt bài học. Sử dụng bài trình chiếu (ppt) để giới thiệu về Cuộc thi trồng cây đậu khổng lồ.

Cho đậu lima nảy mầm, sau đó phát cho mỗi học sinh sử dụng trong cuộc thi. Nhẹ nhàng gấp tư một khăn giấy ẩm xung quanh mỗi hạt đậu. Dùng băng keo đính mẫu khăn giấy vào lưng chừng một túi nylon. Đóng miệng túi lại, dùng bút dạ không phai viết tên học sinh lên mỗi túi. Treo những túi này lên của sổ ở vị trí ít nhất cũng gián tiếp nhận được ánh sáng mặt trời.

Đặt câu hỏi và đề cập đến kiến thức ban đầu
Đặt câu hỏi khái quát cho học sinh, Có thể nào chinh phục điều không thể? Cho học sinh thảo luận câu hỏi theo cặp chia sẻ và thúc đẩy học sinh sử dụng các ví dụ để minh họa ý tưởng của các em. Theo cặp, cho học sinh tìm ra những điều có vẻ không khả thi trong cuộc sống và cho các em thảo luận tìm ra cách thức để biến những điều đó thành sự thật. Tiếp tục đưa thảo luận này ra trong nhóm. Ghi lại các ý tưởng của học sinh và giữ ghi chép này lại để các em có thể tham khảo trong suốt quá trình thực hiện dự án.

Giới thiệu nhật ký học tập môn khoa học. Học sinh sử dụng nhật ký này để ghi chép lại những quan sát, ghi chú và lập dàn ý, biểu đồ. Điều quan trọng nhất là học sinh phải viết bài trả lời cho những câu hỏi đã được đặt ra ở lớp. Căn cứ vào các mục ghi chép trong nhật ký để giám sát học sinh trong suốt quá trình thực hiện dự án. Cho học sinh viết mục ghi chép đầu tiên bằng cách tự suy nghĩ về câu hỏi khái quát.

Cho học sinh xây dựng bảng Biết-Muốn biết-Học (B-M-H) về cây. Khuyến khích học sinh đặt câu hỏi trong suốt quá trình học, ghi lại các trả lời của học sinh (ví dụ, cây cần có nước, nhưng lượng bao nhiêu là quá nhiều? quá ít? Cây cần đất, nhưng các loại đất khác nhau thế nào, cây cần ánh sáng, nhưng lượng là bao nhiêu? Loại ánh sáng như thế nào?). Trong suốt dự án, nhắc lại bảng (B-M-H) trước và sau mỗi hoạt động và thêm vào những thông tin mới.

Tìm hiểu về cây
Làm các thí nghiệm và hoạt động để trả lời những câu hỏi nội dung và bài học sau:  

 • Con người và động vật có thể sống thiếu cây cỏ không?
 • Những bộ phận của cây là gì?
 • Cây cần gì để sống?
 • Chức năng của những bộ phận khác nhau của cây là gì?
 • Quang hợp là gì?

Nghiên cứu về ánh sáng
Căn cứ vào bảng B-M-H, thảo luận về ảnh hưởng của ánh sáng đến sự phát triển của cây. Sử dụng những câu hỏi sau để hướng dẫn học sinh trong quá trình học:

 • Nếu ánh sáng là nhân tố giúp cây sinh trưởng, vậy lượng ánh sáng lý tưởng để cây phát triển tốt nhất là bao nhiêu?
 • Cây trồng ngoài trời được tiếp xúc với ánh sáng suốt cả ngày. Nếu những cây này được tiếp xúc với ánh sáng nhiều hơn nữa thì chúng có phát triển hơn nữa không?
 • Ánh sáng nào, trực tiếp (tự nhiên) hay gián tiếp (nhân tạo) tốt hơn? Hay như nhau?

Cho học sinh ghi nhận những giả thuyết và tiên đoán cùng với đánh giá của mình vào nhật ký học tập. Cho cả lớp xem những mẫu cây đã được trồng cách đây ba tuần với thời lượng ánh sáng khác nhau từ 12, 18 và 24 giờ. Cho học sinh ghi nhận và đánh giá kết quả.

Nghiên cứu về hiện tượng Hướng dương
Tiến hành ví dụ minh hoạ đơn giản sau: đặt cây đậu có kích thước khoảng 1 tấc vào trong một hộp kín, di chuyển một đèn ngủ nhỏ xung quanh các phía của hộp mỗi nữa giờ. Cho học sinh miêu tả cây đậu và sự thay đổi vị trí của nó khi có sự thay đổi nguồn ánh sáng vào nhật ký học tập môn khoa học. Cho học sinh chia sẻ ý kiến theo cặp  về những gì các em khám phá được và kết quả nghiên cứu. Khuyến khích học sinh rút ra kết luận về ánh sáng và cây.

Nghiên cứu về các bộ phận của cây và quang hợp
Chia học sinh thành từng nhóm nhỏ, tham khảo trang web Cuộc trốn thoát của cây khổng lồ - The Great Plant Escape. Cho các em đóng vai nhà trinh thám trong Tình huống 1 để học về các bộ phận của cây và quang hợp. Sau khi hoàn thành, cho các em viết lại những gì đã học được vào nhật ký học tập. Trong khi một số nhóm đang tìm hiểu trang web, bố trí các mẫu vật thật xung quanh phòng để học sinh khác có thể quan sát và tìm hiểu về rễ, lá và thân cây, cuống lá. Cho học sinh vẽ sơ đồ và chú thích các bộ phận của cây vào nhật ký học tập. Sau khi học sinh đã xem trang web và quan sát các mẫu vật, cho cả lớp thảo luận về những gì các em đã học được. Làm rõ và mở rộng nội dung, trả lời mọi câu hỏi và tập trung nhấn mạnh tầm quan trọng về khả năng tạo ra khí oxy, hút khí carbonic của cây.

Nghiên cứu về tính tơi xốp và khả năng giữ nước của đất
Sử dụng những thông tin cơ bản, giải thích rằng đất giúp ích cho cây ở nhiều mặt. Việc Nghiên cứu về đất sẽ giúp học sinh đánh giá tính tơi xốp và khả năng giữ ẩm tự nhiên của đất. Nếu đất hấp thụ quá nhiều nước, cây sẽ bị úng……do không túi khí nào có thể hình thành xung quanh rễ cây. Nếu nước rút đi hoàn toàn thì cây sẽ chết khát.

Lấy 6 xô đất khác nhau (sét trộn, sét, cát, mùn, đất trồng và đất địa phương). Cho học sinh quan sát và thử mẫu đất, ghi chép vào nhật ký học tập và đưa ra dự đoán và giải thích lý do chọn loại đất này hay loại đất kia tốt cho cả việc giữ nước và cho phép những túi khí được duy trì xung quanh rễ cây. Hoạt động theo nhóm 6 em, yêu cầu  học sinh làm một cái phễu và một cái lọc bằng chai nhựa cho mỗi mẫu đất. Đặt 250ml đất tơi vào phễu. Đổ cùng lúc 250ml nước vào mẫu đất, rồi ghi nhận thời gian nước rút qua phễu là bao lâu. Đo lượng nước thu được. Lấy 250ml nước trừ con số này ta sẽ có được số lượng nước giữ lại trong đất. Cho học sinh ghi lại thông tin này trong bảng phân tích đất (doc) và tiếp tục thí nghiệm này với những mẫu đất còn lại.

Nếu học sinh chưa quen với việc sử dụng bảng tính, giới thiệu cho các em cách sử dụng bảng tính như một công cụ giúp lưu dữ liệu. Sử dụng máy chiếu giới thiệu cho học sinh biết cách tạo lập một bảng tính mới, gõ vào một tiêu đề, những đề mục và thông tin, và cách lập biểu đồ. Thay vì cung cấp cho học sinh bảng mẫu thông tin về đất mà học sinh chỉ cần điền thông tin vào, ta có thể cho học sinh tự tạo bảng tính của riêng mình. Nếu làm theo cách này, nên cung cấp cho học sinh một bảng hướng dẫn làm bảng tính (doc) để giúp ích cho việc tạo lập bảng tính. Hơn nữa, phải chắc chắn rằng học sinh sẽ đặt tên và lưu trữ bảng tính của các em. Cho học sinh viết bài so sánh giữa những điều các em dự đoán và những điều các em đã quan sát thấy về tính tơi xốp và khả năng giữ nước của đất. Thảo luận về so sánh này với cả lớp.

Nghiên cứu về độ pH và các đặc tính khác của đất
Dựa trên bảng B-M-H, đặt câu hỏi Có phải tất cả các loại đất đều giống nhau? Sử dụng bộ thử để kiểm tra độ pH trong 6 mẫu đất. Vẽ biểu đồ vào nhật ký học tập môn khoa học, và ghi lại kết quả. Hướng dẫn lớp thảo luận về những đặc tính khác của đất mà các em nhận thấy là quan trọng. Đất được tạo thành từ các yếu tố hữu cơ và vô cơ. Cấu thành bao gồm cát, bùn, đất sét  và mùn. Không yếu tố nào là hoàn hảo, nhưng mỗi yếu tố có những đặc tính giúp ích cho cây sinh trưởng. Ở mức độ kết hợp hợp lý, những yếu tố cấu thành này sẽ tạo thành đất tốt có những chức năng sau:

 • Giữ độ ẩm vừa phải
 • Xốp vừa đủ để không khí có thể lưu thông quanh rễ
 • Có tác dụng giữ chắc rễ cây
 • Có độ pH vừa phải
 • Cung cấp các chất dinh dưỡng, bao gồm nitơ và khoáng chất

Cho học sinh lên danh sách các đặc tính của từng loại đất trong nhật ký học tập môn khoa học để đối chiếu khi xây dựng thí nghiệm trồng cây đậu. Thông tin này sẽ giúp học sinh quyết định được thành phần đất nào các em cần sử dụng trong cuộc thi trồng cây đậu khổng lồ.

Phản hồi quy trình học tập và khởi đầu
Lập lại các nhóm. Cho học sinh chia sẻ những mục ghi chép về ánh sáng, sự hấp thụ nước, đất đai. Cho các nhóm đăng ký kế hoạch nhóm (doc) chuẩn bị trồng cây đậu cao nhất. Cho các em tập trung các tài liệu thu thập được để chuẩn bị cho cuộc thi. ( Hạt đậu lima đã được ươm mầm, mỗi nhóm được chọn lấy 2 hạt mầm để sử dụng trong cuộc thi.) Cho các em sử dụng bản tự đánh giá (doc) để tự đánh giá thiết kế thí nghiệm của các em.

Cuộc thi trồng cây đậu khổng lồ bắt đầu
Bắt đầu cuộc thi vào một ngày được ấn định. Trồng các hạt đậu, ghi nhận sự sinh trưởng mỗi ngày của cây và nhiệt độ vào một bảng theo dõi cây trồng (doc) hoặc vào bảng theo dõi mức sinh trưởng (doc). Quản lý sự ghi nhận thông tin này của học sinh bằng cách thường xuyên kiểm tra các bảng theo dõi. Yêu cầu học sinh chụp ảnh kỹ thuật số hoặc vẽ hình lại sự sinh trưởng của cây, và đo chiều cao của cây (theo đơn vị inch hoặc centimet) hằng tuần. Vào cuối mỗi tuần, cho các em so sánh cây của nhóm mình với nhóm khác. Yêu cầu học sinh miêu tả sự khác biệt và giống nhau giữa các cây trồng thật và kế hoạch trồng cây trong nhật ký và ghi chép của các em. Hướng dẫn học sinh sử dụng mục mô tả cây trong bản tự đánh giá (doc) để làm mẫu. Việc gửi email giữa các lớp có thể giúp học sinh biết được tình hình phát triển của cây đậu của các lớp khác. Khuyến khích các em lập biểu đồ sinh trưởng của cây bằng chương trình bảng tính và gửi email các biểu đồ này để thông tin với nhau. Bất cứ thay đổi nào về điều kiện phát triển nên được ghi nhận vào bảng kế hoạch trồng cây của nhóm.

Tạo ấn phẩm học sinh
Cho học sinh tạo ấn phẩm  để trình bày và trả lời câu hỏi bài học và câu hỏi nội dung “Con người và động vật có thể sống thiếu cây cỏ không?”  và “Cây cần gì để sống”? ấn phẩm cần phải bao gồm thông tin về các nội dung sau:

 • Cuộc thi cây đậu khổng lồ
 • Tầm quan trọng của cây trồng
 • Bạn bè qua email
 • Cây đậu
 • Bài thơ về cây đậu
 • Thông tin về đậu lima
 • Biểu đồ và kết quả khảo sát (có thề bao gồm toàn bộ quá trình sinh trưởng của một cây (biểu đồ đường biểu diễn), so sánh quá trình sinh trưởng của tất cả các cây (biểu đồ cột), hoặc là kết quả khảo sát món đậu học sinh ưa thích (biểu đồ tròn); xem hướng dẫn tại phần cách lập biểu đồ món đậu ưa thích (doc).

Cho học sinh tham khảo mẫu ấn phẩm (doc) và những qui định về cách làm. Phát bản kiểm mục (doc) và thảo luận với các em về những yêu cầu của dự án. Sau khi học sinh đã xem qua bản kiểm, làm mẫu cách sử dụng bản kiểm mục để  kiểm tra với một ấn phẩm mẫu nhằm chỉ cho các em thấy chất lượng của công việc cũng như việc sử dụng bản kiểm mục có thể giúp đảm bảo cho việc đáp ứng được những yêu cầu của dự án như thế nào. Ấn phẩm này sẽ được chia sẻ với các bạn ở lớp khác qua email và các thành viên trong nhóm như là một cách cập nhật thông tin và thông báo cho nhau về các kiến thức học được ở lớp. Học sinh trình bày một vài điểm mấu chốt trong bài học và liên kết với các nội dung khoa học trong suốt chương trình học. Lưu ý phải cho học sinh tạo ấn phẩm trước khi cuộc thi kết thúc và sau khi học sinh đã được học các vấn đề về cây trồng và tạo kế hoạch nhóm.

Biểu đồ và thơ có thể được tạo ra trong tiết học toán và nghệ thuật ngôn ngữ, bao gồm những bài học nho nhỏ về cách trích dẫn nguồn, làm thơ (thơ năm câu, thơ ghép chữ, thơ tự do…), sử dụng chương trình bảng tính để tạo sơ đồ, biểu đồ, chèn sơ đồ, biểu đồ vào ấn phẩm trong suốt quá trình học đề giúp học sinh hiểu và làm thành công. Một cách làm khác đó là có thể dạy những kỹ năng này trước khi bắt đầu dự án. Sau khi hoàn thành ấn phẩm, cho học sinh điền vào bản đánh giá hợp tác (doc) để đánh giá sự tham gia của các thành viên trong nhóm.

Phân tích kết quả
Vào cuối tuần thứ 3, trình bày câu hỏi bài học, Điều kiện lý tưởng cho cây đậu phát triển là gì? Cho học sinh phân tích kết quả của nghiên cứu sự sinh trưởng của cây. Cho phép các em được so sánh và đối chiếu kết quả nghiên cứu với kết quả của các bạn. Yêu cầu các em tổng hợp thông tin và lập kết luận về phương pháp tốt nhất để trồng cây đậu vào nhật ký học tập. Yêu cầu học sinh sử dụng bản tự đánh giá (doc) để tự đánh giá kết luận của mình. Cho học sinh sử dụng phần mềm bảng tính lập biểu đồ kết quả từ đó cho thấy nguyên nhân tại sao các cây đậu đã phát triển cao lớn như vậy.

Rút ra kết luận
Khi học sinh đã tham gia vào thí nghiệm và đã thấy được những kết quả bước đầu, cho học sinh bắt đầu đối chiếu với các tiên đoán ban đầu và những điều mà các em đã được học. Phân ra theo từng nhóm, cho các em thảo luận theo những câu hỏi khái quát và bài học sau:

 • Có thể nào chinh phục điều không thể không?
 • Những điều kiện tốt nhất để cho cây phát triển là gì?
 • Con người và động vật có thể sống thiếu cây cỏ không?

Nhắc nhở học sinh sử dụng kết quả và ví dụ minh hoạ từ thí nghiệm trồng cây đậu để hỗ trợ cho các ý kiến và ý tưởng của các em. Đưa ra thảo luận trong nhóm, đặt  câu trả lời của học sinh cho câu hỏi khái quát bên cạnh câu trả lời mà các em đã nêu ra ngay từ đầu dự án. Sử dụng các câu hỏi khái quát, bài học và nội dung (đặt vào bảng sơ đồ hoặc ghi lên bảng trong lớp học) làm hướng dẫn cho các em trả lời để yêu cầu học sinh ôn tâp lại những gì các em đã được học . Bên cạnh đó, cho các em viết một đoạn thu hoạch về câu hỏi khái quát đưa ra ví dụ thực tế để minh hoạ cho bài viết.

Đọc lại câu chuyện Jack và cây đậu Beanstalk. Thảo luận vài phút về khả năng trồng một cây đậu cao như  Beanstalk và từ đó liên hệ với việc trồng cây đậu thật sự của các em.

Tổng kết
Cho học sinh chọn ra hoạt động mà các em yêu thích trong bài học và viết bài phản hồi (doc) tại sao các em thích hoạt động này và những điều các em đã học được. Sau đó yêu cầu các em sử dụng mục quản lý dự án trong bảng tự đánh giá để đối chiếu với công tác quản lý của các em trong suốt quá trình dự án. Thêm vào những tấm ảnh kỹ thuật số của những học sinh tham gia thí nghiệm trồng cây đậu sẽ làm cho hồ sơ bài dạy phong phú hơn. Bài giảng này sẽ được đưa vào phần trình chiếu các bài học hàng năm.

Các kỹ năng cần thiết / Prerequisite Skills

 • Kỹ năng sử dụng các phím chức năng và sử dụng chuột (gõ, tìm kiếm, sao chép, cắt dán và lưu trữ thông tin trên máy vi tính)
 • Kiến thức cơ bản về Trình soạn thảo văn bản
 • Khả năng đo độ dài theo inch, đo lượng theo mililit và đo độ Fahrenheit.

Điều chỉnh dạy học theo đối tượng / Differentiated Instruction

Học sinh tiếp thu chậm
Lên danh sách các học sinh cần được hỗ trợ để giúp các em học về từ ngữ , các khái niệm, và hoàn thành những bài tập đòi hỏi nhiều thời gian đầu tư hoặc ôn tập hơn thời gian được cho phép trong lớp.  

 • Cho phép học sinh trả lời miệng bài tập hoặc cho phép học sinh đọc câu trả lời
 • Tạo một bảng điểm mục công việc hàng ngày giúp học sinh nỗ lực tập trung trong quá trình làm dự án
 • Tìm ra điểm mạnh của học sinh và áp dụng thế mạnh này vào việc phân công công việc trong nhóm
 • Phân công học sinh vào nhóm với thái độ thấu hiểu
 • Rút ngắn bài tập hoặc cho các em nhiều thời gian hơn để làm bài

Học sinh năng khiếu 

 • Khuyến khích học sinh nghiên cứu và báo cáo trước lớp về những chủ đề liên quan như sự thụ phấn, nhân giống, sự phát tán hạt giống hoặc sự phát triển đa dạng của cây
 • Nếu học sinh có khả năng đặc biệt về công nghệ, hãy để học sinh phát triển kỹ năng này bằng việc tạo lập trang web của lớp học
 • Nếu học sinh có khả năng viết tốt, cho phép học sinh tổ chức việc liên lạc email giữa các lớp

Học sinh đang học Tiếng Anh 

 • Cộng tác với giáo viên ngôn ngữ để tạo ra từ điển thuật ngữ giữa tiếng bản ngữ của học sinh và tiếng Anh để giúp phát triển kho từ vựng
 • Cho học sinh đọc các mục ghi chép cho giáo viên ngôn ngữ, và làm rõ nghĩa các khái niệm khoa học (mời giáo viên ngôn ngữ đánh giá học tập của học sinh)
 • Trong giờ học, cho học sinh bắt cặp với nhau khi cần  học các bài học nặng về ngôn ngữ ( ví dụ như tiết học viết nhật ký học tập môn khoa học)
 • Chấp nhận cho học sinh làm bài tập bằng tiếng bản địa và dịch ra sau đó
 • Lên danh sách các học sinh cùng một nước với nhau để các em thạo tiếng Anh sẽ hỗ trợ cho các em mới vào trường.
 • Rút ngắn các bài tập hoặc cho thêm thời gian cần thiết

Xuất xứ hồ sơ bài dạy / Credits

Joelyn Hilton và Betsy Monfort tham gia Chương trình Dạy học của Intel và đã đưa ra ý tưởng cho dự án này. Một nhóm giáo viên đã biến ý tưởng đó thành Hồ sơ bài dạy  mà các bạn được tham khảo trên đây.

Cuộc thi trồng cây đậu khổng lồ

Tóm lược (At a Glance)

Cấp học: 3-5

Môn học:
Khoa học, Toán

Đề tài:
Sự phát triển của cây

Các kỹ năng tư duy bậc cao: Nghiên cứu, Rút ra kết luận

Trọng tâm học tập:
Đo lường, So sánh các Biến số phát triển

Thời gian cần thiết:
7 tuần, 2-3 giờ học tại lớp mỗi tuần

Bối cảnh:
Lớp học tại Arizona, Mỹ